Szpital w Hrubieszowie coraz nowocześniejszy

Szpital w Hrubieszowie wydał ponad 5 mln zł na wprowadzenie nowoczesnych metod w diagnozowaniu pacjentów. 85% z tej kwoty to unijne dofinansowanie. Do diagnostyki wprowadzone zostaną najnowocześniejsze technologie informatyczne. Dzięki nowemu systemowi możliwa będzie szybsza diagnostyka oraz skrócenie czasu oczekiwania na wyniki badań.

Reklamy

Według Dyrektor SPZOZ Pani Zofii Laskowskiej powinno to znacznie przyspieszyć okres oczekiwania na wyniki badań, dyrektor szpitala, a każdy lekarz praktycznie natychmiast po badaniach będzie miał na monitorze swojego komputera wyniki badań. Jednym kliknięciem będzie mógł również zapoznać się z wynikami innych badań i historią choroby danego pacjenta (stosowanym wcześniej leczeniu, przeprowadzonych badaniach itp.).

Jest to ogromne ułatwienie w diagnozowaniu chorób i pracy lekarzy i oznacza technologiczny skok naszego szpitala o 10-20 lat do przodu – mówi Starosta Hrubieszowski Józef Kuropatwa.

Szybsze wyniki badań to korzyść tak dla pacjentów jak i lekarzy. Oszczędza czas jednych i drugich. Daje ponadto lekarzowi możliwość kompleksowej oceny całej dotychczasowej historii choroby pacjenta, porównanie jej z obecnymi wynikami badań praktycznie w jednej chwili, bez konieczności oczekiwania. Dzięki wprowadzeniu nowoczesnego systemu pacjenci będą mogli liczyć na szybsze postawienie diagnozy i rozpoczęcie leczenia Co w praktyce przede wszystkim daje ten system? Np. wykonywane w Zakładzie Radiologii zamawianie przez poszczególne oddziały zdjęcia były odbierane na miejscu lub dostarczono je na oddział w formie analogowej. Mający powstać system informatyczny pozwoli zlecającemu niemal bezpośrednio po badaniu oglądać jego wyniku u siebie na komputerze. Oprócz ucyfrowienia zakupiono wysokiej jakości sprzęt medyczny np.: bieżnie wraz z oprogramowaniem do badań wysiłkowych, kardiomonitory, aparaty do znieczulania, elektrostymulatory do czasowej stymulacji pracy serca, zestaw narzędzi do laparoskopii, defibrylatory, aparaty EKG, aparaty elektrochirurgiczne, analizatory laboratoryjne, zakupiono też 110 nowoczesnych komputerów, 50 stacji bezdyskowych, laptopy, skanery, drukarki itd.

Hrubieszowski SPZOZ znalazł się w elicie placówek służby zdrowia posiadających tego typu kompleksowy system informatyczny i nowoczesny sprzęt do badań i leczenia.

***

LECZENIE LUDZI PRZEDE WSZYSTKIM

Czy przyniesie to oszczędności? Według Zofii Laskowskiej trudno mówić o zwrocie poniesionych nakładów w placówce medycznej, której celem jest w pierwszej kolejności leczenie ludzi. Jak twierdzi, głównym zadaniem takiej inwestycji jest podniesienie jakości wykonywanych badań, a co za tym idzie dobra diagnostyka pacjentów. – Tego nie da się przeliczyć na pieniądze – mówi. Pani Dyrektor Dodaje, że można przyjąć, iż zwrot nakładów inwestycyjnych na ucyfrowienie, licząc tylko same finanse, zwróci się po kilku latach. – Jednak jakość diagnozy, a co za tym idzie jej trafność, uzyskiwana dzięki ucyfrowieniu jest nie do przecenienia – powtarza Dyrektor SP ZOZ w Hrubieszowie.

***

WYSOKA LOKATA W RANKINGU. ZA ROK JESZCZE LEPIEJ?

Ze swojej strony dodajmy, że w rankingu Rzeczpospolitej i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oceniano szpitale z całej Polski. Szpital w Hrubieszowie zajął w tym zestawieniu 86 pozycję wyprzedzając m.in. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej – 87 miejsce, SPZOZ w Tomaszowie Lubelskiem – 88 miejsce czy wreszcie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie – 99 miejsce.

***

Tomasz Ożóg
Sekretarz Powiatu Hrubieszowskiego