Sztuka samoakceptacji – zajęcia biblioterapeutyczne dla słuchaczy HUTW

Sztuce samoakceptacji poświęcone były zajęcia biblioterapeutyczne, przeprowadzone w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filia w Hrubieszowie – dla słuchaczy Hrubieszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 25 marca 2014 roku.

Reklamy

Celem zajęć było uświadomienie potrzeby samoakceptacji i szacunku do siebie, wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz doskonalenie osobistego rozwoju. Uczestnicy wykonywali ćwiczenia twórcze: „Kwiat mojej siły” i „Afirmacja samego siebie”, dzięki którym mogli odnaleźć w sobie pozytywne cechy. Zapoznali się z opowiadaniem: „Pęknięty dzban” oraz fragmentami prozy Osho, z tomu: „Bliskość”, na temat akceptowania siebie. Teksty te uświadamiały potrzebę dostrzegania własnych zalet i wykorzystywania swoich mocnych stron. Wskazywały też na konieczność rozwijania najtrudniejszej umiejętności, jaką jest akceptacja siebie.

Podczas zajęć omówiono także różne postawy zachowań: asertywną, agresywną i uległą, podkreślając znaczenie asertywności w codziennym życiu. Słuchacze HUTW ćwiczyli umiejętność rozróżniania określonych typów zachowań i ich oceniania – wypełniając „Test klasyfikacji zachowań”. Zapoznali się również z prawami asertywnego zachowania i sentencjami dotyczącymi samoakceptacji. Na zakończenie zajęć zaprezentowano wszystkim film o Nicku Vujicicu, przybliżający akceptację własnego ciała i niepełnosprawności.

Reklamy

Warsztaty przygotowały i prowadziły: Elżbieta Bednarek i Agnieszka Zyśk, nauczyciele bibliotekarze Filii.


Info i fot. BP Hrubieszów