Szybki PIT w Hrubieszowie

W związku z akcją rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie uprzejmie informuje, że w dniu 5 marca 2011 w tutejszym urzędzie skarbowym zostanie zorganizowany „Dzień Otwarty”. Ponadto urząd będzie czynny w sobotę 30 kwietnia oraz wydłużone zostaną godziny pracy w dniach 28-29 kwietnia i 2 maja 2011 roku.

Reklamy

W związku z akcją rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie uprzejmie informuje:

– e-deklaracje to najprostsza droga do złożenia własnego zeznania za 2010 r,

– więcej o kampanii „Szybki pit” będzie można uzyskać na stronie internetowej www.szybkipit.onet.pl

– w roku 2011 można złożyć przez internet (bez konieczności potwierdzania kwalifikowanym podpisem elektronicznym) zeznania PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39, interaktywny formularz za pomocą którego można wypełnić i wysłać zeznanie roczne należy pobrać ze strony www.e-deklaracje.gov.pl

– udzielanie informacji o sposobie składania zeznań podatkowych – stanowisko informacyjne na Sali Obsługi Interesanta (parter) tel. 084 696 63 66 i 696 63 64

– wydawanie formularzy zeznań oraz przyjmowanie zeznań podatkowych odbywa się na Sal Obsługi w siedzibie tutejszego Urzędu: w poniedziałki w godz. 8:00 – 18:00 wtorek – piątek w godz. 7:00 – 15:00.

– wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych należy dokonywać na rachunek bankowy nr 26 1010 1339 0239 9522 2300 0000 (należy podać tytuł wpłaty „np. PIT-37 za 2010 rok” oraz swój numer NIP), jednocześnie przypomina się o obowiązku aktualizowania danych osobowych na odpowiednich formularzach NIP-3

– najwygodniejszą formą zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych jest przelew na rachunek bankowy – należy złożyć na druku NIP-3 informację o numerze rachunku – jeżeli nie wskazano numeru rachunku lub wskazany rachunek jest nieaktualny, w przypadku zwrotu dokonywanego przekazem pocztowym – nadpłata zostanie pomniejszona o koszty jej zwrotu

– podobnie jak w roku poprzednim, przekazaniem 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego zajmują się urzędy skarbowe – na wniosek podatnika wyrażony poprzez wskazanie w zeznaniu podatkowym organizacji pożytku publicznego (poprzez podanie jej nazwy i numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego) więcej o kampanii „Szybki pit” www.szybkipit.onet.pl

– pracownicy administracji skarbowej są otwarci na potrzeby podatników: w tutejszym urzędzie skarbowym zostanie zorganizowany

„Dzień Otwarty” w dniu 5 marca 2011 w godz. 9:00 – 13:00 oraz

pracująca sobota w dniu 30 kwietnia 2011 w godz. 9:00 – 13:00

Ponadto wydłużone zostaną godziny pracy w dniach 28-29 kwietnia 2011 i 02 maja 2011 roku

28.04.2011 (czwartek) – do godziny 18:00;

29.04.2011 (piątek) – do godziny 18:00;

02.05.2011 (poniedziałek) – do godziny 18:00;