Tadeusz Garaj zostanie odwołany ? Rada Miasta nie udzieliła absolutorium burmistrzowi

Na posiedzeniu w dniu 29 maja Rada Miasta nie zatwierdziła sprawozdania finansowego Burmistrza Miasta Hrubieszowa z wykonania budżetu za 2012 rok i nie udzieliła absolutorium.

Reklamy

Miejscy radni nie zatwierdzili projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Hrubieszowa z wykonania budżetu za 2012 rok. Przeciwko było 12 radnch, za projektem zagosowało 3.

Rada Miasta przegłosowała również projekt uchwały w sprawie nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2012 rok. Za było 12 radnych, przeciwko 2, 1 wstrzymał się od głosu.

Podstawą decyzji radnych były wyniki kontroli Komisji Rewizyjnej, którą przeprowadzono w Urzędzie Miasta i zarzuty dotyczące nieprawidłowego planowania i wykonania budżetu. Negatywne opinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wydały również inne komisje rady, a Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej o nie udzieleniu absolutorium.

W zaistniałej sytuacji, po upłynięciu 14 dni na uprawomocnienie się decyzji radnych, zwołana zostanie referendalna Rada Miasta, która najprawdopodobniej zadecyduje o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza, a Państwowa Komisja Wyborcza będzie miała 50 dni na jego przeprowadzenie. W referendum wyborcy zdecydują o tym, czy obecny burmistrz Hrubieszowa Tadeusz Garaj ma zostać pozbawiony urzędu, czy ma na nim pozostać do końca kadencji.