Tak działał Hrubieszowski Dom Kultury w roku 2019

Działalność Hrubieszowskiego Domu Kultury to praca w 33 grupach, do których uczęszczało w roku 2019 około 820 osób, kształcąc się i doskonaląc w tańcu współczesnym i ludowym, grając na instrumentach, śpiewając, malując i uczestnicząc w zajęciach teatralnych i innych kołach zainteresowań.

Reklamy

 

Na ostatniej sesji, przedstawiono hrubieszowskim radnym „Sprawozdanie z działalności Hrubieszowskiego Domu Kultury za 2019 rok”.

 

Ogółem w 2019 roku HDK zorganizował:

24 koncerty okolicznościowe,

15 koncertów i spektakli teatralnych w wykonaniu artystów zawodowych,

36 imprez artystycznych ( koncerty, pokazy, festyny) w wykonaniu zespołów amatorskich,

4 warsztaty artystyczne,

10 przeglądów, konkursów i prezentacji,

19 pokazów i szkoleń,

2 imprezy charytatywne,

2 wernisaże,

blok imprez animacyjno- edukacyjnych w czasie ferii zimowych i letnich

11 seansów teatralnych

 

Odbyło się:

15 wystaw plastycznych,

14 kiermaszy,

3 targi sztuki ludowej,

4 plenerowe, duże festyny interpersonalne.

 

Pełne Sprawozdanie z działalności Hrubieszowskiego Domu Kultury za 2019 rok” >>