Takiego zakończenia roku klas maturalnych w hrubieszowskim Staszicu jeszcze nie było…

Dziś jak co roku, przyszedł czas na rozstanie. Uczniowie klas maturalnych zostali absolwentami I LO im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie.

Reklamy

 

Wyzwaniem stało się jednak spotkanie wszystkich uczniów z dyrekcją, wychowawcami i nauczycielami. W trudnej sytuacji pandemii koronawirusa, uroczystość w tak licznym gronie wydawała się być niemożliwa.

STASZIC jednak nie byłby STASZICEM, gdyby nie pokonał tej bariery. 

Jako jedyna szkoła w mieście, daliśmy sobie szansę na przeżycie tak wyjątkowej chwili. Dzięki łączom internetowym zorganizowaliśmy na wykorzystywanej na co dzień do lekcji on-line platformie Teams spotkanie kończące rok szkolny 2019/2020. Mogliśmy się wzajemnie zobaczyć i usłyszeć.

Uroczystość poprowadziła pani dyrektor, Alicja Borkowska według tradycyjnego scenariusza, wprowadzając pełną emocji atmosferę. Gratulowała absolwentom ukończenia trzech, a w większości przypadków 6 lat nauki w naszej Alma Mater. Podkreśliła, że mimo dzielącej nas odległości istnieją między ludźmi więzy, które  łączą jak mosty. Przytoczyła wiersz Leopolda Staffa pod tym samym tytułem:

„Nie wierzyłem

Stojąc nad brzegiem rzeki,

Która była szeroka i rwista,

Że przejdę ten most,

Spleciony z cienkiej, kruchej trzciny

Powiązanej łykiem.

Szedłem lekko jak motyl

I ciężko jak słoń,

Szedłem pewnie jak tancerz

I chwiejnie jak ślepiec.

Nie wierzyłem, że przejdę ten most,

I gdy stoję już na drugim brzegu,

Nie wierzę, że go przeszedłem.”

 

Na uwagę zasługuje wystąpienie Agaty Gnieciak (kl. III mat – fiz), ubiegłorocznej przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego, która  w imieniu wszystkich absolwentów odczytała słowa podziękowania autorstwa Aleksandry Berlickiej z tej samej klasy.

Aby zachować choć odrobinę „normalności”, pani dyrektor wymieniła nazwiska wszystkich absolwentów tak, jak w czasie tradycyjnego rozdania świadectw potwierdzających ukończenie szkoły. Ponadto wychowawcy przygotowali krótkie, lecz bardzo osobiste z dozą humoru opisy swoich zespołów klasowych.

Na zakończenie każdy miał okazję zabrać głos. Absolwenci spontanicznie włączali się do rozmowy, dzieląc się refleksjami, wyrażając podziękowania i deklarując życzliwą pamięć o latach spędzonych w STASZICU.

Mimo wielu przeciwności wdzięczni jesteśmy, że mogliśmy wspólnie celebrować zakończenie szkoły średniej kolejnego rocznika STASZICOWSKIEJ BRACI. Mamy nadzieję na rychłe spotkanie w lepszej i zdrowszej rzeczywistości. 

Absolwentom życzymy powodzenia na maturze i udanego startu w dorosłość.

 

Joanna Lis, Agnieszka Perkman / Staszic

fot. Staszic