Tańce, rycerze i ogień

17 kwietnia w sali widowiskowej HDK odbył się występ Zespołu Tańca Dawnego „Crinale” połączony z pokazami walk rycerskich Chorągwi Rycerstwa Ziemi Lubelskiej.

Reklamy

Koncert zorganizowały: Koło Naukowe Studentów Archeologii UMCS w Lublinie oraz Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie w ramach imprezy towarzyszącej Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Archeologii „Translacja rzeczy i idei w pradziejach i średniowieczu”.

Przed rozpoczęciem, oraz w trakcie koncertu rozprowadzane były pamiątkowe cegiełki, z których dochód przeznaczony zostanie dla Hrubieszowskiego Stowarzyszenia „NIEOBOJĘTNI”.

Po koncercie, na placu przed HDK nastąpiła prezentacja tańców z pochodniami.

zobacz zdjęcia >>