Taneczne Rytmy

Hrubieszów

Reklamy

Hrubieszowski Dom Kultury informuje, że w dniu 19 maja 2010 roku w sali widowiskowej placówki odbędą się V Powiatowe Prezentacje Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych – „Taneczne Rytmy 2010”.

CELEM IMPREZY JEST:
– popularyzacja zespołowych form tanecznych wśród dzieci i młodzieży oraz ich walorów artystycznych;
– stworzenie możliwości zaprezentowania dorobku zespołów tanecznych działających w placówkach oświatowych i ośrodkach kultury naszego powiatu;
– popularyzacja tańca jako formy artystycznego wypoczynku.

ZESPOŁY ZAPREZENTUJĄ SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH:
taniec współczesny
disco
show dance
towarzyski
hip hop
piosenka i ruch

19 maja 2010 roku, godzina 11:00
Sala widowiskowa Hrubieszowskiego Domu Kultury

WSTĘP WOLNY

ZAPRASZAMY!!!