18 kwietnia 2024

Tarczobus w Hrubieszowie

2 lipca 2020 r. pod Starostwem Powiatowym w Hrubieszowie pojawił się Tarczobus, czyli Mobilny Punkt Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie, informowali pracodawców o możliwości uzyskania wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie z 2 lipca, realizacja pomocy
w ramach Tarczy Antykryzysowej w powiecie hrubieszowskim przedstawia się następująco:

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców
Liczba złożonych wniosków – 1634
Podpisane umowy – 1500

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych
Liczba złożonych wniosków – 343
Podpisane umowy – 334

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców
Liczba złożonych wniosków – 158
Podpisane umowy – 113

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych
Liczba złożonych wniosków – 1
Podpisane umowy – 1


fot. lubiehrubie.pl