Technik informatyk – zawód z przyszłością

Kształcenie zawodowe powoli wraca do łask. Coraz częściej okazuje się, że absolwent zasadniczej szkoły zawodowej lub technikum szybciej znajduje pracę niż osoba, która posiada wykształcenie wyższe.

Reklamy

 

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest wybór technikum. Ukończenie 4-letniego technikum pozwala młodemu człowiekowi zdobyć wykształcenie średnie oraz kwalifikacje zawodowe. Absolwent technikum może również zdawać egzamin maturalny i kontynuować naukę na studiach.

Jednym z dość popularnych zawodów jest technik informatyk. Zawód ten otwiera szereg możliwości pracy i możliwości w skomputeryzowanym świecie. Znajdą go Państwo w ofercie edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie www.zs1hrubieszow.pl

Reklamy

 

Ogólna charakterystyka zawodu:

W 4-letnim cyklu kształcenia realizowane są przedmioty ogólnokształcące oraz przedmioty zawodowe takie jak: systemy operacyjne, urządzenia techniki komputerowej, programowanie strukturalne i obiektowe, oprogramowanie biurowe, multimedia i grafika komputerowa, język obcy zawodowy. Technik informatyk to zawód atrakcyjny, popularny i poszukiwany na rynku pracy ze względu na duży rozwój technik komputerowych. Technik informatyk posługuje się systemami operacyjnymi, obsługuje oprogramowania użytkowe, dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania, obsługuje urządzenia peryferyjne (skanery, drukarki, plotery, kamery cyfrowe), projektuje bazy danych i ich oprogramowanie, programuje.


Perspektywy zawodowe:

Uczeń może zdobyć wykształcenie średnie oraz kwalifikacje zawodowe potwierdzone egzaminem i dyplom technika informatyka. Na wniosek absolwenta do dyplomu dołącza się EUROPASS – Suplement do Dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Po ukończeniu szkoły absolwent może podnosić swoje kwalifikacje na wyższych uczelniach. Technik informatyk może podejmować pracę we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery np. punktach serwisowych, działach obsługi informatycznej każdej firmy, obsłudze i administrowaniu sieci komputerowych, działach obsługi marketingowej firm, projektowaniu i administrowaniu stron, własnej działalności gospodarczej w zakresie usług informatycznych, sklepach komputerowych, dystrybucji sprzętu komputerowego.

 

***

 

Zapraszamy na nasz Facebook:

https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-nr-1-w-Hrubieszowie-791854020923940/

 

Zespół Szkół nr 1

ul. Zamojska 18A
22-500 Hrubieszów
telefon/fax: (84) 696-33-38
E-mail: zs1_hrubieszow@poczta.onet.pl

 

Zespół ds. Promocji Szkoły / Rys. Paweł Bojarski (słuchacz LO)