Technik informatyk – zdobądź nowy zawód

Jestem uczniem Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie. Chodzę do II klasy w zawodzie technik informatyk, gdzie jak wiadomo podstawą jest komputer :). Uczymy się tu pisać, edytować i tworzyć programy w różnych środowiskach do tego przystosowanych. Każdy lubi te zajęcia i dobrze się na nich czuje, a jak mówi jeden z naszych nauczycieli – ” Ta część informatyki, to zabawa.”

Reklamy

Tu poznamy też inne systemy operacyjne niż słynny Windows np. Macintosh, czyli tzw. Maca oraz  budowę i rodzaje sieci komputerowych. Na zajęciach z OB (oprogramowania biurowego) uczymy się o różnego typu bazach danych, arkuszach czy edytorach tekstu.

 

Są też zajęcia specjalizacyjne pozwalające na poznawanie komputera „od środka” i określenia, jak działają poszczególne elementy komputera. Jeszcze tylko dwa lata i będę specjalistą w tym zawodzie 🙂 – mówi Piotr Niedźwiedź uczeń II T4d.

Reklamy

 

 

Ogólna charakterystyka zawodu technik informatyk:

 

W 4-letnim cyklu kształcenia realizowane są przedmioty ogólnokształcące oraz przedmioty zawodowe takie jak: systemy operacyjne, urządzenia techniki komputerowej, programowanie strukturalne i obiektowe, oprogramowanie biurowe, multimedia i grafika komputerowa, język obcy zawodowy. Technik informatyk to zawód atrakcyjny, popularny i poszukiwany na rynku pracy ze względu na duży rozwój technik komputerowych. Technik informatyk posługuje się systemami operacyjnymi, obsługuje oprogramowania użytkowe, dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania, obsługuje urządzenia peryferyjne (skanery, drukarki, plotery, kamery cyfrowe), projektuje bazy danych i ich oprogramowanie, programuje. 

 

Perspektywy zawodowe:

Uczeń może zdobyć wykształcenie średnie oraz kwalifikacje zawodowe potwierdzone egzaminem i dyplom technika informatyka. Na wniosek absolwenta do dyplomu dołącza się EUROPASS – Suplement do Dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Po ukończeniu szkoły absolwent może podnosić swoje kwalifikacje na wyższych uczelniach. Technik informatyk może podejmować pracę we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery np. punkty serwisowe, działy obsługi informatycznej każdej firmy, obsługa i administrowanie sieci komputerowych, działy obsługi marketingowej firm, projektowanie i administrowanie stron, własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych, sklepy komputerowe, dystrybucja sprzętu komputerowego.

 

Warto również wspomnieć o dobrze przygotowanych pracowniach wyposażonych w profesjonalne stanowiska pracy, które zapewniają optymalny rozwój uczniów.Coraz częściej zawód ten wybierają również dziewczęta.

 

Wybierając nasze Technikum otrzymujesz 2w1, zdobywasz konkretny zawód, możesz także przystąpić do egzaminu maturalnego, który pozwoli Ci kontynuować naukę na studiach.
           

 

Telefon/fax: (84) 696-33-38
E-mail: zs1_hrubieszow@poczta.onet.pl
Adres: Zespół Szkół nr 1
ul. Zamojska 18A
22-500 Hrubieszów

 

D. Buchowiecki / Zespół ds. Promocji Szkoły