Technikum New Technology w Hackatonie na temat ochrony klimatu

Czterech uczniów Technikum New Technology weźmie w przyszłym roku udział w Hackatonie organizowanym w ramach unijnego projektu BalticSatApps.

Reklamy

 

Czterech uczniów Technikum New Technology weźmie w przyszłym roku udział w Hackatonie organizowanym w ramach unijnego projektu BalticSatApps. Celem konkursu jest znalezienie rozwiązania dotyczącego przetwarzania danych satelitarnych w jednym z kilku obszarów. Zamościanie planują zmierzyć się z problematyką monitoringu jakości powietrza w kontekście poprawy poziomu życia. Uczniowie będą pracować nad koncepcją i użytecznością autorskiej aplikacji wykorzystującej dane i parametry NO2, SO2, CO, promieniowania UV i temperatury przekazywane przez satelity Sentinel-3 oraz Sentinel-5. Aplikacja pozwoli nie tylko na ocenę jakości powietrza, ale także na prowadzenie analiz mających na celu zrozumienie procesów wpływających na degradację środowiska naturalnego.

– Monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza stał się w ostatnich latach bardzo popularny. Udział w Hackatonie jest okazjądo zaprojektowania aplikacjianalizującej w czasie rzeczywistym poziomy zanieczyszczenia powietrza tlenkiem węgla i pyłami zawieszonymi – mówi Szymon Macek, kapitan drużyny Technikum New Technology. Naszym zadaniem będzie wykazanie zastosowania tego rodzaju aplikacji, funkcjonalności, użyteczności społecznej i biznesowej. Pracuje się nad produktem przez 7 dni, a na końcu Jury ocenia 3-minutową prezentację projektu. W pracach pomogą nam mentorzy szkoły, którzy sprawują opiekę merytoryczną – dodaje Macek.

Reklamy

 

***

 

Technikum New Technology jest niepubliczną szkołą średnią kształcąca w zawodach Technik programista i Technik informatyk. W oparciu o wieloletnie doświadczenie edukacyjne ianalizy potrzeb rynku pracy szkoła jako pierwsza w Zamościu wprowadziła do programu nauczania innowacje: e-sport, robotyka, marketing internetowy. Każdy uczeń w trakcie nauki obowiązkowo realizuje jedną z trzech wybranych innowacji. Technikum wyróżnia to, iż uczniowie od razu muszą wdrażać nabytą wiedzę teoretyczną. Przy szkole działa drużyna robotyczna New Tech 7570. Budowane w szkolnym warsztacie roboty programują w języku Java lub C++. Projektowanie przestrzenne elementów robota odbywa się w SolidWorks, wytwarzanie na nowoczesnej drukarce 3D lub na tokarce. Uczniowie uczą się mechaniki i elektroniki budowanych robotów, testowania i poprawiania rozwiązań.

Przy szkole działa również drużyna e-sportowa LOL i VALORANT. W programie nauczania są treningi e-sportowe, zajęcia z zakresu komunikacji, zarządzania projektami, brandingu i sponsoringu. Technikum uczy proinnowacyjnych kompetencji miękkich, których współczesna, cyfrowa gospodarka oczekuje od firm i startupów.

 

***

 

Trwa nabór na rok szkoły 2020/2021 do I klasy. Posiadamy również wolne miejsca do klasy II po Gimnazjum. Zapoznaj się z ofertą Technikum: www.newtech.edu.pli wypełnij online formularz rekrutacyjny. Kontakt telefoniczny: 690 547 578, 515 522 275.