Technikum ZS nr 1 w rankingu „Perspektyw”

Znany portal edukacyjny „Perspektywy” opublikował ranking Szkół Ponadgimnazjalnych. Technikum Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie uplasowało się na 49 miejscu, jeśli chodzi o lubelskie technika.

Reklamy

 

„Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, oraz wyniki egzaminu zawodowego.

Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych, oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową” – czytamy na stronie internetowej organizatora.

Warto dodać, że uczeń technikum, oprócz nauki przedmiotów ogólnokształcących, uczy się także przedmiotów związanych z zawodem, który wybrał. Uczestniczy także w zajęciach praktycznych.

Wysiłek wydaje się opłacalny, pracodawcy poszukują wykwalifikowanych pracowników, oferując dobre warunki zatrudnienia.

Przypomnijmy, że absolwent technikum, oprócz wykształcenia średniego, ma szansę zdobyć kwalifikacje zawodowe i zdać egzamin maturalny, który pozwala kontynuować naukę na studiach. 

 

Ranking:

http://technika.perspektywy.pl/…/ranking-technikow-2019-lub…

 

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie