26 września 2023

Termomodernizacja budynku urzędu miasta – przekazanie placu budowy – ZDJĘCIA

4 grudnia, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Hrubieszowie odbyło się przekazanie placu budowy, związane z rozpoczęciem termomodernizacji budynku Urzędu Miasta w Hrubieszowie.

Reklamy

4 grudnia, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Hrubieszowie odbyło się przekazanie placu budowy dla inwestycji pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego i Gminy Miejskiej Hrubieszów”.

Zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą 23 listopada 2020 r. prace zakończą się we wrześniu 2021 r. Całkowita wartość projektu wynosi 2 520 205,75 zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej – 1 361 382,60 zł.

Reklamy

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Gminy Miejskiej Hrubieszów, Powiatu Hrubieszowskiego oraz wykonawcy termomodernizacji.

Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki uzyskaniu przez Gminę Miejską Hrubieszów dofinansowania z Funduszy Europejskich w ramach osi priorytetowej 5: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Powiatem Hrubieszowskim.

Reklamy

Celem prac termomodernizacyjnych jest uzyskanie oszczędności energetycznej, ekologicznej i finansowej budynku administracyjnego przy ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” 1 w Hrubieszowie, a także promowanie rozwiązań związanych z odnawialnymi źródłami energii.

Realizacja projektu polegała będzie nie tylko na poprawie estetyki samego budynku i otoczenia, ale przede wszystkim na zredukowaniu zużycia energii cieplnej i elektrycznej związanej z użytkowaniem budynku oraz dostosowaniu do osób niepełnosprawnych.

Zakres prac w ramach projektu obejmie: termomodernizację budynku, węzeł cieplny kompaktowy, instalację fotowoltaiki i CO, wymianę oświetlenia na LED, -wymianę pokrycia dachowego oraz dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych.

­

info i fot. UM Hrubieszów