To już 50 lat

2 grudnia 2006 r. wręczono kolejną nagrodę miasta Hrubieszowa – statuetkę Króla W. Jagiełły – Pani Stanisławie Burdzie – w 50 – lecie pracy pedagogicznej i artystycznej na ziemi hrubieszowskiej.

Reklamy

W kawiarni HDK mogliśmy się dowiedzieć od Pani dyrektor Małgorzaty Lachowicz o historii pracy pedagogicznej Pani Stanisławy, jak też prowadzonych wówczas grup teatralnych i recytatorskich.
Pan Waldemar Michalski (Związek Literatów Polskich) przypomniał o całym bogactwie słowa poetyckiego.
Wręczenia nagrody dokonali: Przewodnicząca kapituły Pni Halina Kurek i zastępca burmistrza Pan Andrzej Wołowski. Organizacja całego spotkania to inicjatywa podjęta przez dawnych wychowanków ze szczególnym zaangażowaniem Pana Mieczysława Zapały.
Adam Szabat (młodsze pokolenie poetów) jako podziękowanie za pomoc w zmaganiu się ze słowem, zaśpiewał swój utwór poetycki.
Teksty Pani Stanisławy przygotowane przez grupę GAMA recytowali: A. Tchórzewska, K. Sowierszenko, M. Kowalska, M. Jakóbiec, K. Kasprowicz.
Wśród gości tego wieczoru można było jeszcze spotkać księży: K. Gawliki, J. Ptaka, J. Kawałko, N. Wojciechowskiego i J. Gurbę z Lublina, rodzinę oraz wielu miłośników poezji i przyjaciół Pani Stanisławy.

Całość spotkania pięknym słowem poprowadziła polonistka z Zespołu Szkół nr 1 – Pani Ewa Kozaczuk.

Tekst: Magda Sielicka

zobacz zdjęcia >>