Tomasz Ożóg – kandydat na Burmistrza z listy PSL

W imieniu Zarządu Powiatowego i Koła Miejskiego PSL oświadczamy, że kandydatem PSL na Burmistrza Miasta Hrubieszowa jest Pan Tomasz Ożóg zamieszkały w Hrubieszowie, obecnie Sekretarz Powiatu Hrubieszowskiego.

Reklamy

 

Nasz kandydat biorąc pod uwagę wykształcenie i posiadane doświadczenie na stanowiskach merytorycznych w samorządzie daje gwarancję profesjonalizmu.

 

Tomasz Ożóg, lat 38, bezpartyjny, wykształcenie wyższe. Ukończył magisterskie studia dzienne na UMCS w Lublinie, Wydział Politologii, specjalność: samorząd i polityka lokalna oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w zakresie pozyskiwania i rozliczania funduszy UE.

Reklamy

Posiada ponadto certyfikat Związku Powiatów Polskich „Ekspert do spraw funduszy strukturalnych”; specjalista ds. studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej; infrastruktury kulturowej oraz infrastruktury sportowej i turystycznej.

Od 2010 r. pracuje na stanowisku Sekretarza Powiatu. Pracę w samorządzie rozpoczął w 2004 r. od pozyskiwania i rozliczania środków finansowych z UE i innych źródeł zewnętrznych na finansowanie inwestycji powiatowych. W ciągu 10 lat pracy przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej w samorządzie. Począwszy od podinspektora ds. UE w Starostwie przez samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania funduszy unijnych, naczelnika wydziału po obecnie zajmowane stanowisko sekretarza powiatu.

W latach 2008-2009 pracował dodatkowo jako ekspert ds. oceny projektów unijnych w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie – poddał ocenie merytorycznej ponad 80 projektów infrastrukturalnych o dofinansowanie unijne składanych przez gminy.

Był odpowiedzialny lub współodpowiedzialny za opracowanie dokumentów strategicznych jak Strategia Rozwoju Powiatu czy też Plan Rozwoju Lokalnego i przygotowanie oraz realizację wielomilionowych inwestycji infrastrukturalnych zrealizowanych przy unijnym oraz krajowym dofinansowaniu  m. in.:

– budowa hali sportowej przy ZS Nr 3 w Hrubieszowie – im. T. Kościuszki;

– budowa hali sportowej przy ZS nr 2 w Hrubieszowie – im. St. Staszica;

– termomodernizacja obiektów edukacyjnych przy ul. Zamojskiej w Hrubieszowie;

– budowa sali gimnastycznej i siłowni przy ZS nr 1 w Hrubieszowie – ul. Zamojska;

– przebudowa ul. Nowej w Hrubieszowie;

– przebudowa ul: Dwernickiego w Hrubieszowie;

– informatyzacja powiatu;

– przebudowa drogi Hrubieszów – Kryłów – Dołhobyczów – Granica Państwa;

– przebudowa drogi Adelina – Mircze – Kryłów.

 

Jednocześnie dementujemy, jako zupełnie nieuzasadnione, pojawiające się pogłoski, jakoby kandydatem PSL-u miał być Tomasz Zając. Stanowczo stwierdzamy, iż nie jest on kandydatem naszej partii w wyborach do jakichkolwiek organów samorządu terytorialnego.

 

 

Z wyrazami szacunku

 

Prezes Koła Miejskiego PSL w Hrubieszowie

(-) Paweł Wojciechowski

 

Prezes Zarządu Powiatowego PSL

(-) Józef Kuropatwa