25 września 2023

Tomasz Wojciech Antoniuk – kandydat do Sejmu, okręg nr 7

Tomasz Wojciech Antoniuk – kandydat do Sejmu, okręg nr 7.

Reklamy

Tomasz Wojciech Antoniuk – pomysłodawca i inicjator porządkowania grobów polskich w Sokalu na Ukrainie. Jest znanym działaczem społecznym i samorządowym, który od wielu lat uczestniczy czynnie w życiu lokalnej społeczności.

Tuż przed pandemią zabiegał o wsparcie materialne i rzeczowe osób potrzebujących pomocy, w tym niepełnosprawnych, organizując zbiórki artykułów spożywczych i środków budżetowych. Wśród tych zbiórek były takie, jak: WIELKANOCNY KOSZYK WIELKICH SERC, PEŁNY TORNISTER i MIKOŁAJE SĄ WŚRÓD NAS. Zebrane dary od 2008 roku były gromadzone przez Stowarzyszenie Edukacyjne RAZEM w Hrubieszowie i po konsultacjach z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką środowiskową i samorządem gminy, były przekazywane do najbardziej potrzebujących dzieci, młodzieży i osób starszych.

Reklamy

W działalności samorządowej na uwagę zasługuje praca na rzecz miasta i powiatu hrubieszowskiego w zakresie remontu ulic i chodników miejskich i powiatowych, otwarcie placu zabaw na osiedlu Polna w Hrubieszowie, uruchomienie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie oraz podpisania umowy partnerskiej pomiędzy miastem Hrubieszów i Białe Pole w Czarnogórze praz pomiędzy miastem Hrubieszów, a miastem Sokal w Ukrainie.

Za swoją pracę corocznie nagradzany przez Samorząd Województwa Lubelskiego wyróżnieniami, dyplomami i podziękowaniami.

Reklamy

Był też aktywnym obrońcą konstytucji RP, demokracji i praworządności w Polsce, gdzie uczestniczył w pikietach i protestach przed Sądem Rejonowym w Hrubieszowie. Był organizatorem wspólnego wyjazdu z Hrubieszowa i Tomaszowa Lubelskiego na protest ogólnopolski w dniu 4 czerwca 2023 roku w Warszawie. Jest także organizatorem wyjazdu w obronie demokracji do Warszawy, który odbędzie się 1 października 2023 roku.

Działalność polityczną prowadzi poprzez organizację spotkań poselskich i samorządowych w Hrubieszowie z Krzysztofem Żukiem prezydentem Lublina, Krzysztofem Grabczukiem, Stanisławem Żmijanem, Michałem Krawczykiem, Klaudią Jachirą i Maciejem Laskiem, gdzie zainteresowani mogli zapoznać się z ich działalnością samorządową i poselską na różnych płaszczyznach.

Tomasz Wojciech Antoniuk jest miłośnikiem historii, fotografii, jazdy rowerem, turystyki pieszej, pływania i przyrody. Był pomysłodawcą sadzenia „Lasu Papieskiego im. Jana Pawła II” w Dębince Hrubieszowskiej, w którym stale przybywa drzew.


Materiał sfinansowany przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI


Artykuł płatny, reklama wyborcza – tekst i fot. mat. nadesłany