Tomasz Zając – kandydat na Burmistrza

Tomasz Zając – kandydat na Burmistrza z KWW „Porozumienie i Rozwój”. Doświadczony i kompetentny samorządowiec, aktywny społecznie, otwarty na ludzi i skuteczny w działaniu.

Reklamy

Urodzony 9 września 1971 r. w Hrubieszowie. Żona Agnieszka. Dwoje dzieci: Julia i Michał. W 1995 r. ukończył studia na UMCS w Lublinie na Wydziale Politologii. Jest absolwentem studiów podyplomowych w Lubelskim Ośrodku Kształcenia Samorządowego przy Fundacji Rozwoju KUL w Lublinie o kierunku – Samorząd terytorialny (lata 1994-96), Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie w zakresie wyceny i szacowania nieruchomości (lata 1998-99), Uniwersytetu Warszawskiego – Samorząd terytorialny i rozwój lokalny (2005-06) oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – zarządzanie projektami społecznymi (2007-08) i na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu w ramach projektu „Akademia Liderów Samorządowych”.

Pracę zawodową rozpoczął w 1996 r. w Urzędzie Miasta Hrubieszów, a następnie w Urzędzie Gminy Hrubieszów. Od 1997 do 2004 r. pracował w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hrubieszowie, pełniąc funkcję zastępcy kierownika, a w latach 2003-04 dyrektora.

1 stycznia 2005 powołany na funkcję Sekretarza Gminy Hrubieszów. Od grudnia 2010 r. pełni funkcję radnego Województwa Lubelskiego, a od 9 grudnia 2011r. Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego.

W latach 2006-10 inicjator założenia i prezes Lokalnej Grupy Działania „Lepsze Jutro”. Obecnie członek Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug, Zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej oraz organizacji pozarządowych: Masłomęckie Stowarzyszenie „Wioska Gotów” i Szwadron Ziemi Hrubieszowskiej im. 2 Pułku Strzelców Konnych i Sekretarz Oddziału Zarządu Miejsko-Gminnego OSP RP.

Zapraszamy Państwa na stronę Komitetu Porozumienie i Rozwój, na której prezentujemy programy dla miasta i powiatu oraz naszych kandydatów na radnych :  www.pirhrub.pl

 

 

KWW Porozumienie i Rozwój