Tomasz Zając w zarządzie Związku Gmin Lubelszczyzny

Podczas XXXII Zwyczajnego Sprawozdawczo – Wyborczego Zgromadzenia Regionalnego Związku Gmin Lubelszczyzny, któy odbył się 24 kwietnia w Wólce, do zarządu ZGL został wybrany wójt gminy Hrubieszów Tomasz Zając.

Reklamy

 

Związek Gmin Lubelszczyzny jest stowarzyszeniem zrzeszającym gminy z województwa lubelskiego. Funkcjonuje od 1995 roku. Obecnie do Związku należą 74 gminy.

Władze Związku w kadencji 2019 – 2024 planują skoncentrowanie działań w trzech wymiarach: lokalnym: działania na rzecz gmin członkowskich, na poziomie regionalnym (współpraca z samorządem województwa i powiatami), w wymiarze ogólnopolskim na forum Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych.

W wymiarze lokalnym szczególny nacisk zostanie położony na integrację gmin poprzez m.in.: organizację posiedzeń Zarządu w terenie, organizację Konwentów w różnych miejscach województwa, i wytężoną pracę w Zespołach problemowych: Środowisko i Energetyka, Oświata, Finanse JST i Fundusze UE, Polityka Społeczna (Forum Ekspertów Gminnych).

Opracowywane przez Związek stanowiska i opinie nadal mają się cechować wysokim poziomem merytorycznym, przy konsekwentnym zachowaniu apolityczności.

24 kwietnia delegaci, podczas XXXII Zwyczajnego Sprawozdawczo – Wyborczego Zgromadzenia Regionalnego Związku Gmin Lubelszczyzny w Wólce, wybrali Władze Stowarzyszenia na nową kadencję (2019 – 2024):

Przewodniczący: Krzysztof Kołtyś, Burmistrz Janowa Lubelskiego

ZARZĄD:

Wiceprzewodniczący: Piotr Dragan, Wójt Gminy Wisznice

Wiceprzewodniczący: Andrzej Wojewódzki, Sekretarz, Miasto Lublin

Grzegorz Kapica, Burmistrz Miasta Józefów nad Wisłą

Janusz Rosłan, Burmistrz Miasta Biłgoraj

Tomasz Zając, Wójt Gminy Hrubieszów

Andrzej Bujek, Wójt Gminy Żyrzyn

Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka

Magdalena Wójcik, Wójt Gminy Mełgiew

Stanisław Gołębiowski, Wójt Gminy Końskowola

Krzysztof Paśnik, Burmistrz Miasta Lubartów

Edyta Gajowiak-Powroźnik, Wójt Gminy Krasnystaw

 

KOMISJA REWIZYJNA

Karol Grzęda, Wójt Gminy Łaziska

Tomasz Piecak, Wójt Gminy Ostrówek

Andrzej Adamek, Wójt Gminy Bełżec

Dorota Szczęsna, Wójt Gminy Spiczyn

Janusz Goliszek, Wójt Gminy Karczmiska

 

(ZGL)