TRH zaprasza na uroczystą Konferencję z okazji 150 rocznicy Powstania Styczniowego

Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie im Stanisława Staszica zaprasza na konferencję z okazji 150 rocznicy Powstania Styczniowego, która odbędzie się w sobotę 18.05.2013 r. od godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie ul. Narutowicza 34. Honorowy patronat nad konferencją objął Starosta Hrubieszowski p. Józef Kuropatwa.

Reklamy


Program konferencji:

– Uroczyste otwarcie konferencji – Prezes TRH Jerzy Krzyżewski

Reklamy

– Wystąpienie Starosty Hrubieszowskiego Józefa Kuropatwy

Referaty:

– Mikołaj Neczaj (Niechaj) – naczelnik powstania w powiecie hrubieszowskim – Prezes TRH Jerzy Krzyżewski

– Wybrane problemy militarne Powstania Styczniowego w powiecie hrubieszowskim – płk dr Józef Garbacz

– Patriotyzm wartością polskiej tożsamości – prof. o. Leon Dyczewski

– Taktyka i metody zwalczania Powstania Styczniowego przez władze carskie – Zbigniew Stankiewicz

– Wpływ Powstania Styczniowego na kształt uwłaszczenia z 1984 roku w Królestwie Polskim – dr Janusz Panasiewicz

 

Uwaga – WYSTAWA!

Konferencji towarzyszy wystawa – Powstanie Styczniowe w pocztówce – „Niechaj Polska zna, jakich synów ma” – w opracowaniu graficznym i merytorycznym Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Zina w Hrubieszowie.

 

Podczas

Konferencji będzie uruchomione stanowisko z wydawnictwami TRH, w tym Biuletyny i karty pocztowe oraz

okolicznościowe pieczątki – stemple związane z w/w wydarzeniem styczniowym!

 

Również!

Wójt Gminy Mircze p. Lech Szopiński zaprasza uczestników Konferencji i nie tylko na uroczystości patriotyczno – religijne w 150 rocznicę Bitwy pod Mołożowem, które odbędą się w dniu 19.05.2013 r. od godz. 10.00 w Mołożowie.

 

Mołożów  

– to malownicza miejscowość położona w zachodniej części gminy Mircze, na pograniczu Grzędy Sokalskiej i Kotliny Hrubieszowskiej. Od północy otoczona jest pasmem lasów mieszanych, w których jesienią aż roi się od grzybów. Nie brak tu rozległych pól uprawnych i pachnących sianem łąk,  które tworzą razem uroczy krajobraz.

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1469 roku, kiedy występowali: Marcin z Mołożowa i Stanisław z Mołożowa, dziekan chełmski.

Ważną datą dla historii Mołożówa był maj 1863 roku. Rozegrała się tutaj wtedy jedna z bitew powstania styczniowego. Oddziały majora Jana Żalplachty-Zapałowicza, Czerwińskiego i Leszka Winiewskiego o łącznej liczbie ok. 900 powstańców, stoczyły w Mołożowie bitwę z żołnierzami rosyjskimi. W bitwie zginęło ponad 100 powstańców. Po odejściu powstańców Rosjanie bestialsko wymordowali wszystkich rannych,  lekarza Juwenala Niewiadomskiego, a także powstańców: Tadeusza Rozwadowskiego – studenta prawa Uniwersytetu Lwowskiego i stryja późniejszego gen. Tadeusza Rozwadowskiego; jednego z braci Walterów oraz Jana Bienieckiego. 25 października 1863 roku oddział powstańczy pod dowództwem majora Czyżewicza po zwycięskiej potyczce pod Jarczowem dotarł w pobliże Mołożowa, gdzie ponownie stoczył bój z Moskalami. Na terenie miejscowości Mołożów Kolonia znajduje się zbiorowa mogiła powstańców styczniowych pochowanych tu po tych bitwach przez Józefa Świeżawskiego. 

 

Więcej informacji na stronie internetowej

http://www.molozow.site90.net/

 


Opracował – Marek Ambroży Kitliński (mak)

Na zdjęciu – Jeden z okolicznościowych stempli, jaki będzie można pozyskać na pamiątkę podczas konferencji.