TRH zaprasza na Walny Zjazd Towarzystwa

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Zarząd Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego im. Stanisława Staszica uprzejmie zaprasza członków TRH na XXII Walny Zjazd Towarzystwa, który odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie przy ul. Narutowicza 34, w dniu 6 grudnia 2009 r. od godz. 11.00 (termin I) lub godz. 11.15 (termin II).

***

Porządek Zjazdu:

11.00 lub 11.15 – Otwarcie zjazdu
– Wybory przewodniczącego, sekretarza i protokolanta obrad
– Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w minionej kadencji (prezes Jerzy Leopold Krzyżewski)
– Powołanie Komisji Zjazdowych
– Dyskusja
– Wybory Władz Towarzystwa
– Podjęcie uchwał
– Zamknięcie obrad

***

Krótko z historii TRH

Ocalić od zapomnienia – było (i jest) dewizą jaką hrubieszowscy regionaliści mieli i mają zakładając Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie.

28 kwietnia 1961 r. odbył się I Walny Zjazd Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego. Otwarcia Zjazdu dokonał Roman Kuśmicki, przewodniczący Prezydium PRN w Hr. Przewodniczącym zjazdu został p. Czesław Tylus (z-ca Insp. Szk.), sekretarzem Eugeniusz Tokarczuk (kier. SP w Dziekanowie), protokołowała Teresa Lewczuk (planista Wydziału Oświaty i Kultury Prezydium PRN). Do Prezydium Zjazdu powołano: Jana Stojko (Inspektor Szkolny), Bronisława Szymanowicza (nauczyciel z Dziekanowa) i Teresę Majewską (nauczycielkę z SP 1 Hr.) Do Komisji Wnioskowej wybrano: Kazimierza Iwaniuka (kier. SP w Mirczu), Zofię Stojek (nlka SP 2 Hr.), Remigiusza Jaroszyńskiego (kier. SP 1 Hr.). Do Komisji Skrutacyjnej weszli: Apolinary Bartoszuk (kier. SP w Husynnym), Henryk Kucharski (kier. SP w Koble) i Franciszek Lipko (podinspektor szkolny). Materiały zjazdowe referował Wincenty Piątak.

I zarząd TRH, który ukonstytuował się 9 maja 1961 r. :
Kazimierz Kulikowski (przewodniczący),
Teofil Zieliński (z-ca przewodniczącego),
Teresa Lewczuk (skarbnik, gł. księgowa),
Wincenty Piątak (sekretarz),
Kazimierz Szkodziński (członek),
Hipolit Zacharczuk (członek),
Irena Lipnicka (członek),
Wiktor Domaradzki (członek),
Piotr Kisielewicz (członek),

na zastępców członków:
Jan Gajewski,
Marian Lokajczyk,
Zbigniew Tkaczuk.

Komisja Rewizyjna:
Eugeniusz Tokarczuk (przewodniczący),
Feliks Popek (czł.),
Józef Ufnal (czł.),

na zastępców członków Komisji wybrano:
Józefa Hana,
Czesława Tylusa,

Sąd Koleżeński:
Jan Stojek (przew.),
Władysław Kossowski (czł.),
Bronisław Szymonowicz (czł.)

Dnia 11.XII.2005 r. odbył się XXI Walny Zjazd TRH. Celem Zjazdu było podsumowanie działalności trzyletniej Kadencji Zarządu TRH. Sprawozdanie z działalności Zarządu odczytał Prezes TRH – Jerzy Krzyżewski. Po dyskusji zmieniono statut Towarzystwa, podjęto uchwałę, która wytyczyła kierunki działalności na dalszą kadencję. Zjazd wybrał także nowe władze Towarzystwa, Zarząd i Prezesa TRH.

***

Opracował – mak

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009