TRH – zaproszenie i historia

Prezes Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego (TRH) im. Stanisława Staszica Jerzy Krzyżewski zaprasza członków Towarzystwa na coroczne „Spotkanie Opłatkowo – Noworoczne”, które odbędzie się 12 stycznia 2008 r. (sobota) o godz. 11.00 w kawiarni Hrubieszowskiego Domu Kultury w Hrubieszowie.

Reklamy

Dane teledresowe TRH

Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie im. Stanisława Staszica
Hrubieszów, ul. 3-go Maja 11
skrytka pocztowa 13
tel. (0-84) 696 32 03

***

Dewiza powstania, cele, działalność – TRH

„Ocalić od zapomnienia – było dewizą, jaką przyjęli hrubieszowscy regionaliści zakładając w 1960 roku Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie. Hrubieszowszczyzna może się chlubić bogatym rejestrem wybitnych twórców, których wydała lub gościła w różnych okresach i różnych wymiarach czasu. W tym tkwi nie tylko powód do dumy, ale przede wszystkim obowiązek kultywowania przekazywanych przyszłym pokoleniom bogatych tradycji kulturalnych tej ziemi.

Czyni to właśnie TRH stawiając sobie za główny cel działalności:
– integrację hrubieszowskiej społeczności,
– utrzymywanie więzi z rodzinną ziemią hrubieszowską, tych wszystkich, którzy ją opuścili,
– pielęgnowanie i popularyzację postępowych tradycji regionu hrubieszowskiego oraz dokumentowanie jego wkładu w kulturę i cywilizację,
– ochronę zabytków kultury umysłowej i materialnej regionu hrubieszowskiego,
– upamiętnienie regionalnych miejsc pamięci narodowej,
– interesowanie intelektualistów sprawami regionu hrubieszowskiego,
– popieranie i pomoc w działalności intelektualnej na rzecz regionu hrubieszowskiego.

Zarząd Towarzystwa od początku swej działalności, zgodnie z planem swych zadań organizuje zjazdy, sympozja, seminaria, konkursy, odczyty, rocznicowe obchody. Inicjuje współpracę z instytucjami prowadzącymi badania archeologiczne w regionie. Gromadzi archiwum i księgozbiór, który jest udostępniony zainteresowanym przy pisaniu prac naukowych. Specjalną rolę w popularyzacji odgrywa „Biuletyn TRH” – organ prasowy Towarzystwa. Treść zamieszczonych w nim informacji i artykułów jest różnorodna, związana jednak z regionem hrubieszowskim i zachodzącymi w nim wydarzeniami. Wydawana jest również własna „Biblioteka TRH”, dotychczas opublikowano kilkadziesiąt tomów. Zgromadzone przez TRH eksponaty zapoczątkowały dzisiejsze zbiory Muzeum.

Ludziom kultury i nauki pochodzącym z regiony hrubieszowskiego lub z nim związanych, wybito pamiątkowe medale. Upamiętniono nimi ks. Stanisława Staszica – założyciela Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego – patrona TRH, Abrahama Sterna – przyjaciela ks. Stanisława Staszica i Stanisława Buczyńskiego, pisarza Bolesława Prusa, Mieczysława Bekkera – konstruktora amerykańskiego pojazdu księżycowego, Bolesława Krawczyka – dowódcy okrętu podwodnego ORP „Wilk”, regionalistę Antoniego Wiatrowskiego – autora pierwszej monografii Hrubieszowa. Wybito również medale upamiętniające wydarzenia historyczne z naszego regionu.

Z inicjatywy i składek Towarzystwa postawiono w centrum Hrubieszowa pomnik Bolesława Prusa urodzonego w naszym Mieście. Staraniem TRH odbudowano kopiec Tadeusza Kościuszki w Uchatce k. Dubienki i odnowiono pomnik postawiony powstańcom styczniowym z 1863r. w Mołożowie. Towarzystwo przyczyniło się do nawiązania kontaktów z Ziomkostwem Hrubieszowian w Izraelu, oraz współdziałało w budowie i przygotowaniach do odsłonięcia „ściany pamięci” na kirkucie hrubieszowskim.

Za swoją działalność Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie zostało wyróżnione odznakami – Tysiąclecia Państwa Polskiego, Za Zasługi Dla Lubelszczyzny, Zasłużonym Hrubieszowszczyźnie oraz dwukrotnie Dyplomem Honorowym Ministra Kultury i Sztuki.

Nie sposób wymienić wszystkich zasłużonych działaczy i regionalistów z TRH oraz Sekcji TRH w Warszawie i Lublinie. Obok nieżyjącego założyciela i dożywotniego honorowego Prezesa TRH – Wincentego Piątaka, należy wymienić długoletniego Przewodniczącego Zarządu TRH – Stanisława Jurczuka, wieloletnich pracowników i Pracowników Zarządu TRH – Irenę Sułkowską, Władysława Głowackiego, Zygmunta Drewnika, Łucję Watras-Czapkę, Jerzego Burskiego, Kazimierza Łukiewicza, Mariana Pawlaka, Mieczysława Zapałę”.

Tekst o TRH opracował – Jerzy Krzyżewski

Opracował – mak

Na zdjęciu – Jerzy Krzyżewski obecny prezes TRH.