Trójka: Karol Derlak na Olimpiadzie Matematycznej Juniorów

Olimpiada Matematyczna Juniorów (OMJ) to ogólnopolskie zawody matematyczne, o wysokim standardzie merytorycznym, skierowane do uczniów szkół podstawowych.

Reklamy

 

To jedyna olimpiada przedmiotowa z matematyki na poziomie szkoły podstawowej wpisana na listę Ministerstwa Edukacji Narodowej olimpiad uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów w pierwszej kolejności do szkół ponadpodstawowych i zwolnienia z egzaminu z matematyki.

Zawody są trójstopniowe. We wrześniu i październiku odbyły się zawody I stopnia, do których przystąpili uczniowie hrubieszowskiej Szkoły Podstawowej nr 3.

W grudniu otrzymaliśmy informację, że Karol Derlak – uczeń klasy VIII a, zakwalifikował się do zawodów drugiego stopnia XV OMJ.

W sobotę 11 stycznia 2020 r., w Stalowej Woli, odbył się drugi etap zawodów Olimpiady. Jest to wielkie wyróżnienie zarówna dla Karola, jak i dla naszej szkoły, gdyż w tym konkursie był on jedynym reprezentantem naszego miasta. Czekamy na wyniki.

Uczeń pracuje pod opieką p. Joanny Tumiłowicz-Fijołek.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

 

tekst i fot. SP nr 3