Trójka: Posadzili Pole Nadziei

Szkolny Klub Wolontariatu działający przy hrubieszowskiej Trójce, chcąc bardziej zachęcić całą społeczność szkolną: uczniów, nauczycieli i rodziców do pomocy bliźniemu w potrzebie i chorobie w myśl słów ks. J. Twardowskiego: „Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…”, 21 października 2016 r. zorganizował akcję sadzenia żonkili w przygotowanej rabatce przed budynkiem szkoły.

Reklamy

 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Posadzono 104 cebulki. Sadzili je najmłodsi: klasa „0” i „I” szkoły podstawowej oraz przedstawiciele wszystkich pozostałych klas szkoły podstawowej i gimnazjum. 

Wiosną, kiedy żonkile zakwitną – będziemy zbierać fundusze na prowadzenie opieki hospicyjnej. Szerząc ideę hospicyjną organizować będziemy różnorodne konkursy, kwesty, licytacje.

Pola Nadziei to kampania zainicjowana przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie. Od 2003 roku „Pola Nadziei” realizowane są przez hospicja z innych miast Polski.

Żonkil jest międzynarodowym symbolem solidarności z ludźmi chorymi na raka. Wielu z nas zna osoby, które walczyły lub walczą o zdrowie lub życie. Często są to osoby nam bliskie, dlatego należy je wspierać, solidaryzować się z nimi w walce o zdrowie. Dla ludzi chorych często ważne jest spotkanie wolontariuszy, którzy wspomagają dobrym słowem i służą pomocą i modlitwą.  

Wolontariusz to osoba, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia niesie pomoc, angażuje się w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego.

 

Zdjęcia:

http://www.zsm3-hrubieszow.pl/index.php/gim3/11-aktualnosci-gim/1175-sadzenie-zonkili-w-naszej-szkole

 

MB