Trójka: Regionalne konkursy poświęcone Janowi Pawłowi II

27 lutego w Hrubieszowskim Domu Kultury odbył się etap regionalny V Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II. Nagrodzono również laureatów Regionalnego Konkursu Plastycznego pod hasłem „W oczekiwaniu na kanonizację – Jan Paweł II w moich oczach”.

Reklamy

Zespół Szkół Miejskich nr 3 – Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie był organizatorem etapu regionalnego V Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, zrzeszonych w Rodzinie Szkół Jana Pawła II. Jest ich w Polsce ponad 1200, a łączy je imię Patrona.

Wyniki V Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 
Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II. Toruń 2014

Wyniki Powiatowego Konkursu Recytatorskiego 
Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II

Wyniki Regionalnego Konkursu Plastycznego  
„W oczekiwaniu na kanonizację – Jan Paweł II w moich oczach”

Aby zaakcentować przygotowania do kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II, która nastąpi 27 kwietnia 2014r. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego szkoła zorganizowała także Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II oraz Plastyczny pt. „W oczekiwaniu na kanonizację – Jan Paweł II w moich oczach”, którego celem było przybliżenie postaci i uczczenie pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II, przygotowanie do kanonizacji poprzez utrwalenie wspomnień związanych z osobą Papieża Polaka, który naucza, uśmiecha się, wybacza, podziwia piękno gór, otacza się dziećmi i modli się.

Patronat honorowy nad konkursami objął Burmistrz Miasta Hrubieszowa Tadeusz Garaj.

Przesłuchania recytatorów rozpoczęły się o godz. 10.00 w Hrubieszowskim Domu Kultury. W jury zasiedli:

Klasy I – III SP

 • Małgorzata Skowron – Poetka Ziemi Hrubieszowskiej – przewodnicząca.
 • Edyta Biszczat – Kierownik Garnizonowej Biblioteki Oświatowej Hrubieszowie.
 • Małgorzata Sobczuk – nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Publicznych w Moniatyczach.

Klasy IV – VI SP

 • Maria Marut – nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej w Horyszowie, instruktor w Hrubieszowskim Domu Kultury – przewodnicząca.
 • Elżbieta Pochylczuk – nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie.
 • Zofia Kończewska – Murdzek – członek Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio w Warszawie.

Klasy I – III gimnazjum/szkoły ponadgimnazjalne

 • Ks. Marian Wyrwa – wikariusz parafii p/w św. Mikołaja w Hrubieszowie – przewodniczący.
 • Magdalena Sielicka – instruktor działającej przy Hrubieszowskim Domu Kultury grupy teatralnej
 • Grażyna Dyniec – nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej im. ks. St. Staszica w Czerniczynie.

Jury przy ocenie brało pod uwagę dykcję, tempo, intonację, zrozumienie utworu oraz ogólny wyraz artystyczny.

W eliminacjach regionalnych konkursu ogólnopolskiego wzięło udział 29 uczniów (z 18 szkół): w tym w grupie klas I – III: 8, (z 8 szkół) w grupie klas IV – VI: 11 (z 1 szkół), w grupie gimnazjów: 10 ( z 10 szkół). W powiatowym konkursie recytatorskim uczestniczyło 16 uczniów (z 11 szkół): w tym w grupie klas I – III: 6, (z 6 szkół) w grupie klas IV – VI: 8 (z 8 szkół), w grupie gimnazjów: 1 (z 1 szkół), w grupie szkół ponadgimnazjalnych: 1 (z 1 szkół).

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów rozpoczęło się o godz. 13.00 w sali widowiskowej Hrubieszowskiego Domu Kultury, gdzie zebrali się recytatorzy, nagrodzeni i wyróżnieni w konkursie plastycznym z opiekunami i rodzicami, dyrektorzy szkół, uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum nr 3. Wszystkich obecnych powitała dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 3 Danuta Krawczuk i Burmistrz Miasta Tadeusz Garaj. Swoją obecnością zaszczycili nas Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Zamościu – Ks. kan. dr Michał Maciołek, Ks. Dziekan Wiesław Oleszek, Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Szymon Patkowski, Przewodniczący Rady Miasta Eugeniusz Paczała, Prezes Zamojsko Lubaczowskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Bernadeta Cichorz.

W przemówieniach padło wiele ciepłych słów pod adresem recytatorów, którzy podjęli się trudu zmierzenia z piękną lecz trudną poezją Karola Wojtyły. Podziękowaniem dla uczestników konkursu był koncert w wykonaniu młodzieży pod kierunkiem p. Anety Franke.

Przed rozdaniem nagród laureaci I miejsca zaprezentowali wybrane utwory przed publicznością. Wszyscy mogli jeszcze raz usłyszeć piękną recytację utworów Papieża i o Papieżu.

Na zakończenie ks. Dziekan Wiesław Oleszek poprowadził modlitwę za wstawiennictwem błogosławionego Jana Pawła II i wszyscy wspólnie zaśpiewali ulubioną pieśń Jana Pawła II „Barkę”.

Dziękujemy:

 • Panu Burmistrzowi Tadeuszowi Garajowi za objęcie patronatem naszej imprezy oraz za przekazane środki finansowe.
 • Ks. Dziekanowi Wiesławowi Oleszkowi, ks. Piotrowi SzeptuchowiDuszpasterzowi Sportowców Diecezji Zamojsko Lubaczowskiej, Radzie Rodziców za przekazane środki finansowe.
 • Pani Agnieszce Strzeleckiej, właścicielce Cukierni „Kraina ciast i tortów” w Hrubieszowie, za pyszne ciasta.
 • Darczyńcom, którzy anonimowo przekazali środki finansowe na organizacje uroczystości.
 • Pani dyrektor Emilii Feliksiak oraz pracownikom Hrubieszowskiego Domu Kultury za życzliwość, zrozumienie i pomoc w organizacji imprezy.
 • Nauczycielom i uczniom, którzy włożyli wiele pracy i serca w przygotowanie uczniów do konkursów,
 • Wszystkim, którzy służyli pomocą i zaangażowali się w organizację naszego konkursu.

„Trzeba odkrywać i stale przeżywać piękno”. Mamy nadzieję, że spotkanie w Hrubieszowie zarówno dla recytatorów, jak i autorów prac plastycznych będzie wyraźnym drogowskazem do duchowej walki o najważniejsze wartości, miłość do bliźniego, dobro, uczciwość, godność, prawda. które trzeba utrzymać i obronić.

 

Marzanna Bednarczuk
Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie