Trójka: Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej

Szkoła Podstawowa nr 3 im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” ogłasza zapisy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021.

Reklamy

 

Zapisy odbędą się w dniach od 27 stycznia 2020 r.do 6 marca 2020 r., w godz. od 7.30 do 15.30 w sekretariacie szkoły. Zapisu może dokonać wyłącznie rodzic lub prawny opiekun dziecka poprzez wypełnienie Karty zapisu (do pobrania na stronie internetowej szkoły: www.sp3hrubieszow.pl/) lub w kancelarii szkoły.

Do zapisu wymagany jest PESEL dziecka. W przypadku zapisania syna/córki do innej szkoły przypominamy o obowiązku zgłoszenia tego faktu w szkole obwodowej.

 

Szkoła dysponuje:

1. Doświadczoną kadrą pedagogiczną, m.in. logopedą, oligofrenopedagogami, terapeutami pedagogicznymi.

2. Salami lekcyjnymi wyposażonymi w tablice interaktywne lub sprzęt multimedialny.

3. Pracownią komputerową, salą gimnastyczną przeznaczoną tylko dla najmłodszych dzieci.

4. Salą korekcyjną z pełnym wyposażeniem do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej.

5. Biblioteką szkolną z czytelnią

6. Świetlicą i stołówką (godziny pracy dostosowane do potrzeb dzieci i ich rodziców).

7. Monitoringiem w szkole i na zewnątrz budynku.

8. Profilaktycznym gabinetem stomatologicznym.

9. Dziennikiem elektronicznym .

 

Szkoła oferuje:

1. Klasę sportową, zajęcia sportowe i ogólnorozwojowe w sali gimnastycznej, boisk wielofunkcyjnych i „Orliku”.

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zajęcia logopedyczne.

3. Dobre samopoczucie i bezpieczeństwo dziecka.

4. Wszechstronny rozwój zainteresowań uczniów przez udział w różnorodnych konkursach, turniejach. zawodach i uroczystościach,

5. Metody pozwalające wydobywać i rozwijać dziecięce talenty oraz zdolności, działalność np. zespołu wokalnego, zespołu tańca sportowego.

6. Dostosowanie nauczania do możliwości i potrzeb dzieci, także dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

 

***

 

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego:

1. weryfikacja złożonych wniosków od 9 marca 2020 r. do 13 marca 2020 r.;

2. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 23 marca 2020 r.;

3. potwierdzenie przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego lub klasy I szkoły podstawowej – od 24 marca 2020 r. do 3 kwietnia 2020 r.;

4. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 7 kwietnia 2020 r.;

5. składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego lub klasy I szkoły podstawowej w postępowaniu uzupełniającym – od 8 kwietnia 2020 r. do 7 sierpnia 2020 r.;

6. weryfikacja wniosków i dokumentów złożonych w postępowaniu uzupełniającym od 10 sierpnia 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.;

7. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 17 sierpnia 2020 r.;

8.potwierdzenie przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego lub klasy I szkoły podstawowej – od 18 sierpnia 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r.;

9. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 24 sierpnia 2020 r.

 

Zainteresowanych rodziców zapraszamydo sekretariatu szkoły.

Kontakt telefoniczny  84 696 3110