Trójka: Z optymizmem do nowych działań

Wolontariat to nie tylko sposób na spędzenie czasu czy bycie użytecznym. Jest to wyjście naprzeciw drugiemu człowiekowi i często podjęcie odpowiedzialności za drugiego człowieka. To wspaniałe doświadczenie obdarowywania i bycia obdarowywanym.

Reklamy

 

W każdym człowieku są ogromne pokłady dobra. Cieszę się, że uczniowie naszej szkoły odważnie podejmują się działań, które polegają na pomaganiu innym i swój, w dużej mierze wolny czas chcą oddawać potrzebującym.

Rozpoczął się nowy rok szkolny, więc i Gimnazjum nr 3 w Hrubieszowie rozpoczyna różnorodne działania w ramach wolontariatu. Od kilku lat współpracujemy z odziałem PCK w Hrubieszowie. Uczestniczymy w różnych akcjach organizowanych przez organizację. Na początku br. zaangażowaliśmy się w kampanię „Wyprawka dla żaka”, której celem było wyposażenie potrzebujących dzieci w wyprawki szkolne. Mimo, że rozproszenie u progu nowego roku było duże, wolontariusze z naszego gimnazjum szybko się zmobilizowali i 6 -7 września, w godzinach 10.00 – 18.00 nasi wolontariusze przeprowadzili zbiórkę w sklepach sieci Stokrotka na terenie naszego miasta. W sposób szczególny zaangażowali się: – uczennice klasy pierwszej: 

 • Izabela Kowalczuk
 • Monika Bednaruk
 • Wiktoria Kraszkiewicz
 • Wiktoria Grela
 • Magdalena Chrząstek
 • Joanna Gidzińska

uczennice klasy trzeciej:

 • Karolina Panasiewicz
 • Wiktoria Mikulska
 • Aleksandra Lewandowska
 • Izabela Siejko
 • Klaudia Gorzelnicka
 • Karolina Marchlewska
 • Klaudia Szumiata
 • Julia Świeca
 • Alicja Perechubka
 • Adriana Czerw

   W ramach współpracy z PCK opiekun p. Bednarczuk wzięła udział w Okręgowym Zlocie z okazji 95 – lecia Polskiego Czerwonego Krzyża na Lubelszczyźnie, który odbył się w dniach 12 – 14 września nad jeziorem Zagłębocze. Prowadzono tam warsztaty szkoleniowe dot. zwiększenia efektywności działania PCK. Zajęcia dotyczyły m. in. zintensyfikowania działań w środowisku szkolnym, honorowego krwiodawstwa, przyciągnięcia do PCK młodych ludzi. Była również możliwość uczestniczenia w warsztatach tematycznych – każdy mógł wybrać interesujący go temat: kurs szybkiego zapamiętywania, opracowanie newslettera z przebiegu Zlotu, charakteryzacja pozorantów w czasie mistrzostw pierwszej pomocy, Międzynarodowe Prawo Humanitarne. Jednocześnie dziękujemy Pani Zuzannie Koryckiej – Kierownik Oddziału Rejonowego PCK w Hrubieszowie za pięć wyprawek szkolnych, które otrzymali nasi uczniowie na początku września (zeszyty, przybory szkolne, bloki rysunkowe, kredki, plastelina itp.)

   16 września br. na lekcjach katechezy uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum spotkali się z wolontariuszką Kamilą Maśluszczak – pochodzącą z Hrubieszowa 25 latką, która wyjeżdża na misję długoterminową do Zambii na placówkę salezjańską. Ukończyła studia z dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz fotografię w Warszawskiej Szkole Reklamy. Pracowała w TVP w Warszawie. Od października br. wraz z koleżanką będą pracowały z dziećmi i młodzieżą w przedszkolu, szkole oraz oratorium w wiosce Lufubu, oddalonej od stolicy Zambii Lusaki o 1000 km. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali opowieści młodej kobiety o świecie i życiu afrykańskich dzieci i rodzin.

   By wyjechać na misje wolontariusze muszą się długo przygotowywać. Kamila uczestniczyła w spotkaniach Międzynarodowego Wolontariatu Don Bosco w Warszawie, gdzie odbywała misyjną formację. Będąc studentką wyjeżdżała na misje na Litwę, do Albanii i Zambii. Dlatego z pasją opowiadała o dzieciach, które same robią sobie zabawki, piłki opiekują się młodszym rodzeństwem i dzielą się z nimi jedną gumą do żucia czy cukierkiem. Dzieci i młodzież z zaciekawieniem oglądały film, prezentacje i zdjęcia, pamiątki, ręczne wyroby tamtejszej ludności przywiezione przez wolontariuszkę.

    Spotkanie z Kamilą dla mnie osobiście było bardzo miłe, bowiem uczyłam ją w szkole podstawowej przez 4 lata i cieszę się, że znalazła tak ciekawy pomysł i sposób na swoje życie, i chce się nim dzielić z młodzieżą. Kamila zachęcała uczniów do wspierania i udziału w akcjach charytatywnych. Postaramy się sprostać temu zadaniu. Obiecaliśmy kontaktować się z Kamilą i organizować paczki dla Jej podopiecznych.

   Kontynuujemy w bieżącym roku szkolnym współpracę ze Stowarzyszeniem Edukacyjnym „Razem” w Hrubieszowie. 25 i 26 września 2014 roku uczestniczyliśmy w zbiórce żywnościowej i kweście na terenie placówek handlowych w Hrubieszowie z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych z Hrubieszowa i okolic. Nasi uczniowie zbierali żywność w dwóch sklepach: „Hurtowni Spożywczej Edmunda Majdera” – ul. Zamojska 2 i „Groszku” na ul. Polnej 8. W akcję pod opieką p. M. Bednarczuk zaangażowali się następujący uczniowie:

– z klasy pierwszej:

 • Krystian Małyszka
 • Jakub Jaroń
 • Sandra Kamińska
 • Monika Bednaruk
 • Izabela Kowalczuk
 • Julia Jaroszyńska
 • Wiktoria Kraszkiewicz
 • Aneta Roch
 • Wiktoria Grela
 • Aleksandra Jóźwiak
 • Michał Jemielniak
 • Kamil Boraca

– z klasy drugiej:

 • Jan Pańko
 • Kamil Wiejak
 • Adrian Hojda
 • Janusz Staniak

– z klasy trzeciej:

 • Patrycja Korgol
 • Katarzyna Tor
 • Klaudia Gorzelnicka
 • Marlena Kruk
 • Karolina Marchlewska
 • Julia Świeca
 • Klaudia Szumiata
 • Klaudia Tchórzewska
 • Aleksandra Herda
 • Adriana Czerw
 • Izabela Jaroszyńska
 • Wiktoria Mikulska
 • Jagoda Kazan
 • Karolina Panasiewicz

    Od października zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli o dalsze wsparcie akcji pomocy Hospicjum „Santa Galla” w Łabuńkach poprzez zakup rozprowadzanych w szkole długopisów i zakładek do książek (cena – 2 zł.). W dalszym ciągu trwa akcja „Zbieraj nakrętki dla Hospicjum”.

   W listopadzie będziemy zbierać środki opatrunkowe. Zachęcam, aby każdy przyniósł 1 opakowanie gazy opatrunkowej. Wszystkim wolontariuszom składam podziękowanie za chęć pomocy a nauczycielom za umożliwienie uczniom uczestniczenia w akcji. Jeśli macie w sobie potrzebę niesienia pomocy innym zachęcam do dalszego angażowania się w akcje wolontariatu i wspierania naszych działań na rzecz potrzebujących.Marzanna Bednarczuk

ZSM nr 3