29 września 2023

Trójka: Zapisy do klasy I i oddziału przedszkolnego

Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie Szkoła Podstawowa nr 3 im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” zaprasza do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej.

Reklamy

 

Zapisy w godz. od 7.30 do 15.30, w sekretariacie szkoły przy ul. Zamojskiej 16.

Zapisu może dokonać wyłącznie rodzic/prawny opiekun dziecka poprzez wypełnienie Karty zapisu, dostępnej w sekretariacie lub na stronie szkoły: www.zsm3-hrubieszow.pl

Reklamy

 

Placówka dysponuje:

Doświadczoną kadrą pedagogiczną, m.in. logopedą, oligofrenopedagogami, terapeutami pedagogicznymi.

Reklamy

Wszystkie sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne lub sprzęt multimedialny.

Pracownią komputerową, salą gimnastyczną przeznaczoną tylko dla najmłodszych dzieci.

Salą korekcyjną z pełnym wyposażeniem do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej.

Biblioteką szkolną z czytelnią i centrum multimedialnym.

Świetlicą i stołówką ( godziny pracy dostosowane do potrzeb dzieci i ich rodziców ).

Monitoringiem w szkole i na zewnątrz budynku.

Profilaktycznym gabinetem stomatologicznym.

Dziennikiem elektronicznym.

 

Oferujemy między innymi:

Zajęcia sportowe i ogólnorozwojowe w sali gimnastycznej i na kompleksie boisk „Orlik”.

Zajęcia logopedyczne.

Dobre samopoczucie i bezpieczeństwo dziecka.

Wszechstronny rozwój zainteresowań uczniów przez udział w różnorodnych konkursach, turniejach, zawodach i uroczystościach.

Metody pozwalające wydobywać i rozwijać dziecięce talenty oraz zdolności, działalność np. zespołu wokalnego, zespołu tańca sportowego .

Dostosowanie nauczania do możliwości i potrzeb dzieci, także dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Zainteresowanych rodziców zapraszamy do sekretariatu szkoły.

Kontakt telefoniczny 84 696 31 10.