Trójkąt emocjonalny – Radio Lublin w hrubieszowskiej Trójce

W ramach realizacji w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie autorskiego programu profilaktycznego „Trójkąt emocjonalny” w dniu 13 stycznia, gościła pani redaktor Monika Hemperek z Radia Lublin.

Reklamy

 

Było to już drugie spotkanie reporterki z autorami i pomysłodawcami projektu profilaktycznego – pedagogiem szkolnym mgr Agnieszką Kwiatkowską i psychoterapeutą dr Piotrem Kwiatkowskim.

Dziennikarkę zainteresowały i zaciekawiły podjęte działania na terenie gimnazjum w dążeniu do zwiększenia gotowości do współpracy i czerpania wsparcia od rodziców, nauczycieli, pedagoga szkolnego, a także gościnnych spotkań z psychoterapeutą.

Celem przeprowadzonego reportażu było omówienie efektów, jakie wnosi wdrażanie innowacyjnego projektu profilaktycznego w gimnazjum,  który jest realizowany od listopada 2013r. i zakłada poprawienie jakości relacji emocjonalnych między nauczycielem, rodzicem i uczniem.

Wypowiedzi udzielili  odbiorcy do których jest skierowany innowacyjny program profilaktyczny, jakim jest „Trójkąt emocjonalny”: rodzic, uczniowie, pani dyrektor Danuta Krawczuk i wice dyrektor Marzanna Bednarczuk – jako przedstawiciele grona pedagogicznego oraz autorzy programu: pedagog szkolny A. Kwiatkowska i psychoterapeuta dr P. Kwiatkowski.

Nazwa programu zainspirowana została obserwacjami autorów sugerującymi, iż relacja w trójkącie dziecko – rodzic – nauczyciel obarczone są wieloma uprzedzeniami i stereotypami, które zamiast generować optymalne warunki do rozwoju powodują raczej spowolnienie, zaburzenia owego rozwoju, czego efektem jest wzrost rozmaicie manifestowanych, nieprzyjemnych uczuć.

Bardzo ważne dla autorów i realizatorów jest zwiększenie poziomu kompetencji interpersonalnych na czele z komunikacją emocjonalną, nawiązywaniem i podtrzymywaniem relacji społecznych o różnej głębokości w świecie realnym, pomiędzy nauczycielem – rodzicem i dzieckiem.

„Trójkąt Emocjonalny” aktywnie jest wdrażany i realizowany w formie warsztatów dla z rodziców w zakresie charakterystyki funkcjonowania i potrzeb ich dzieci a także roli rodzica w rozwoju dzieci i młodzieży.

Spotkanie z panią redaktor Moniką Hemperek z organizowali Pedagog szkolny mgr A. Kwiatkowska i psychoterapeuta dr P. Kwiatkowski.