Trwa rekrutacja do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego

Nasze przedszkole ma charakter niepubliczny, a prowadzone jest przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom „Mamy Siebie” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Hrubieszowie.

Reklamy

Pobyt dziecka w przedszkolu jest całkowicie bezpłatny, bez względu na ilość godzin, jakie dziecko przebywa w naszej placówce.

Opieką przedszkolną objęte są dzieci w wieku od 2,5 do 8 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem.

Godziny pracy przedszkola dostosowane są do potrzeb rodziców i możliwości organizacyjnych placówki. 

Oddziały przedszkolne liczą od 2 do 4 osób w grupach dla dzieci z autyzmem oraz od 6 do 8 dzieci w pozostałych grupach. Opiekę w grupie sprawuje nauczyciel oraz pomoc nauczyciela, jedynie w grupie z niepełnosprawnością ruchową, każde dziecko ma swojego opiekuna (pomoc nauczyciela).

Każdemu dziecku z opracowujemy indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny i zapewniamy zindywidualizowany tok zajęć w grupie.

Gwarantujemy profesjonalne zajęcia dodatkowe z rehabilitantem, psychologiem, logopedą, specjalistą alternatywnych i wspomagających metod komunikacji, metody EEG Bioffedback, M.Montessorii, metody A.Tomatisa oraz terapeutą integracji sensorycznej.
Obecnie nasze przedszkolaczki objęte są dodatkowymi zajęciami z rytmiki, religii, dogoterapii i hipoterapii. We wrześniu br. na terenie naszego przedszkola dodatkowo zostaną wprowadzone dla dzieci zajęcia z hydroterapii

Uwaga !!!  Rodzicu powierzając nam swoje dziecko nie tracisz żadnych świadczeń otrzymywanych z MOPS i GOPS.


Wszelkich informacji na temat zasad rekrutacji do przedszkola można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia ul. Zamojska 16a Hrubieszów lub pod numerem telefonu 507 544 788 lub 609 613 609.


Zobacz nasze przedszkole      >>> zdjęcia >>>

Sala zabaw  >>> zdjęcia >>>