Trzynastki

Tygodnik Zamojski poinformował, jakie „trzynastki” fundują sobie „budżetówki” za podatników pieniądze. Nie wszyscy zapewne tę gazetę kupują, więc LubieHrubie przytacza, jak to było i jest w Hrubieszowie oraz w powiecie hrubieszowskim.

Reklamy

***

Reklamy

Tygodnik Zamojski 24 lutego 2010 r.

„Urzędnicy hrubieszowskiego magistratu dostali trzynaste pensje w styczniu. Burmistrz Zbigniew Dolecki otrzymał 7 810 zł, wiceburmistrz Marek Bartkowiak – 6.046 zł , sekretarz – 4 941 zł, skarbnik – 5 568 zł, a naczelnik wydziału geodezji – 3 612 zł, Nagrody jubileuszowe w tym roku otrzyma 10 urzędników (w budżecie na ten cel zarezerwowano ok. 47 tys. zł).

Trzynastki wypłacono w Starostwie Powiatowym. Starosta Józef Kuropatwa dostał 9 516 zł, wicestarosta Leszek Czerwonka – 7 973 zł, sekretarz – 6 007 zł, skarbnik – 6 205 zł. Nagrody jubileuszowe w tym roku otrzyma 9 pracowników, w tym 2 naczelników, wydziału zdrowia i edukacji.

Wójt Mircza Lech Szopiński otrzymał 8 527 zł trzynastki, zastępca wójta Stanisław Jędrusina – 6 165 zł, skarbnik – 5 634 zł, kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół – 3 410 zł.

Trzynastki wypłacono też w UG w Werbkowicach. Wójt Lech Bojko odebrał 8 087 zł, sekretarz – 4 274 zł, skarbnik – 5 373 zł, kierownik USC – 3 660 zł. W listopadzie 2009 r. urzędnicy dostali też nagrody z okazji Dnia Samorządowca. Wynosiły one od 700 zł do 1 600 zł. Były też nagrody jubileuszowe.

Pracownicy Cukrowni Werbkowice od wielu lat nie dostają trzynastek, za to co 3 miesiące wypłacana jest im premia kwartalna (od kilku do 30% miesięcznego wynagrodzenia). Poza tym, jeżeli kampania jest udana, mają szansę na premię pokampanijną, w tym roku wyniesie ona klika procent miesięcznego wynagrodzenia.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie trzynastki będą płacone pod koniec lutego. Dyrektor Ernest Lipski dostanie 4 283 zł, pracownik socjalny – 2 680 zł, główna księgowa – 2 800 zł.

W PGKiM w Hrubieszowie, Hrubieszowskim Domu Kultury i Muzeum im. Stanisława Staszica trzynastek nie będzie.”

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2010