Tu lubię być

HrubieszówGmina Hrubieszów

Reklamy

Udział w konkursie zgłosiło 14 sołtysów z następujących miejscowości: Obrowiec, Brodzica, Wolica, Metelin, Czerniczyn, Mieniany, Ślipcze, Moroczyn, Kobło, Szpikołosy, Stefankowice, Kułakowice Trzecie, Janki i Nowosiółki.

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się dnia 30.11.2008 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach.

Konkurs na najlepiej działającą świetlicę w gminie Hrubieszów pt. „Tu lubię być” został ogłoszony przez Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hrubieszowie i trwał od 1 marca do 30 listopada 2008 roku.

Udział w konkursie zgłosiło 14 sołtysów z następujących miejscowości: Obrowiec, Brodzica, Wolica, Metelin, Czerniczyn, Mieniany, Ślipcze, Moroczyn, Kobło, Szpikołosy, Stefankowice, Kułakowice Trzecie, Janki i Nowosiółki.

Dokonując oceny komisja postanowiła przyznać równorzędne nagrody i wyróżnienia.
Nagrody otrzymują świetlice w: Wolicy, Brodzicy, Moroczynie i Stefankowicach w kwocie po 400,00 zł.

Wyróżnienia otrzymują świetlice w: Obrowcu, Metelinie, Szpikołosach, Jankach i Czerniczynie w kwocie po 280,00 zł.

Na uwagę zasługuje sposób dokumentowania działalności i zbierania informacji dotyczących historii swojej miejscowości zaprezentowany w Moroczynie.

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki

Hrubieszow 2008-12-08