TVP Lublin w hrubieszowskim przedszkolu specjalnym „Mamy Siebie”

1 kwietnia 2019 r. TVP Lublin nagrywała w Hrubieszowie reportaż o funkcjonowaniu Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Mamy Siebie”.

Reklamy

 

Prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom „Mamy Siebie” oraz dyrektor i pracownicy Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w Hrubieszowie pragną złożyć serdeczne podziękowania firmie Hugo Yorck, która za pośrednictwem TVP Lublin, przekazała dzieciom z naszego Przedszkola materiały edukacyjne oraz zabawki. Ten miły gest miał miejsce w dniu 11 kwietnia 2019 r.

Dzięki uprzejmości redaktora Grzegorza Kuny i TVP Lublin został nagrany krótki reportaż o funkcjonowaniu naszego Przedszkola finansowanego przez Miasto Hrubieszów, a mieszczącego się w budynku Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych. Nagranie fragmentów urozmaiconych zajęć prowadzonych z dziećmi, uzupełnione krótkimi wypowiedziami gości oraz pracowników zostanie wyemitowane w sobotę 20 kwietnia 2019r. o godz. 18.50 w TVP Lublin.

 

***

 

Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Mamy Siebie”, znajdujące się w Hrubieszowie przy ulicy Zamojskiej 16 A, rozpoczęło swoją działalność 1 września 2011 r. Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom „Mamy Siebie” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Hrubieszowie.

Głównym celem działalności Przedszkola jest szeroko rozumiany rozwój dziecka, dostarczenie dzieciom: radości płynącej z nauki i zabawy, przyjemności odkrywania i rozumienia otaczającego go świata, umiejętności nawiązywania relacji z innymi dziećmi i dorosłymi oraz radzenia sobie z emocjami.

Do Przedszkola uczęszczają dzieci z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, autyzmem, dzieci niewidome, słabowidzące i słabosłyszące, z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Prowadzimy diagnozę poziomu funkcjonowania dziecka, opracowujemy Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne oraz inne, niezbędne dokumenty, zgodnie z aktualnymi wymaganiami Prawa Oświatowego. Przedszkolaki uczestniczą w bezpłatnych zajęciach w grupach (zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego) oraz zajęciach indywidualnych: logopedii, rehabilitacji, Alternatywnej Komunikacji, Integracji Sensorycznej, hydroterapii, hipoterapii, zajęciach w Sali Doświadczania Świata, z psychologiem i prowadzonych metodą Tomatisa. Organizujemy wycieczki edukacyjne, zajęcia integracyjne, uroczystości, spektakle teatralne. Stosujemy różnorodne metody, np. Original Play, Nauczania Kierowanego PETO, W. Sherborne, M. CH. Knillów, Dobrego Startu, bajkoterapię, arteterapię, teatroterapię, M. Montessori, symultaniczno – sekwencyjną, elementy ESDM i inne.Ponadto oferujemy bezpłatne konsultacje z dr psychiatrą dziecięcym i dr rehabilitacji, okulistą oraz dietetykiem. Właściwa pomoc i wsparcie udzielone przedszkolakowi oraz jego rodzinie pozwala na kontynuację nauki w szkole ogólnodostępnej.

Wszystkie działania podejmowane przez profesjonalnie przygotowaną kadrę, w ścisłej współpracy z rodzicami, zmierzają do osiągnięcia przez dziecko jak najpełniejszego rozwoju fizycznego, poznawczego, społecznego i emocjonalnego.

Domowa i ciepła atmosfera, radosny nastrój oraz niezwykłe dzieci przyczyniły się do tego, że nasze przedszkole jest jedyne w swoim rodzaju.

Więcej szczegółów na stronie www.mamysiebie.pl oraz pod nr tel. 609 613 609.

 

(info i fot. NPS)