Tyle samo odpowiedzi ile pytań

11 października, czyli w następnym dniu po ostatniej sesji Rady Miasta wysłałem do Urzędu Miasta następującego maila…

Reklamy

„Uprzejmie proszę o przesłanie mi następujących materiałów, które pojawiły się w czasie ostatniej sesji Rady Miasta:

1. Odpowiedzi Burmistrza Miasta na interpelacje i zapytania radnych,

2. Informacji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Hrubieszów o działaniach podejmowanych między sesjami,

3. Informacji Burmistrza Miasta Hrubieszów o działaniach podejmowanych między sesjami,

4. Projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów.”

W odpowiedzi, 13 października otrzymałem pięciokrotnie maila z tym samym załącznikiem –

I N F O R M A C J A
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
w Hrubieszowie
o działaniach podejmowanych miedzy sesjami
od dnia 26.09.2006 rok do dnia 09.10.2006 rok

Być może ktoś w Urzędzie Miasta stwierdził, że ilość informacji, o które pytam winna być równa ilości odpowiedzi, bez względu na zawartość merytoryczną, jaką zawierają.

Jak mówią w wojsku – sztuka jest sztuka!

Być jednak może, że ta jedna informacja warta jest tego, by ją przesyłać kilkakrotnie… ???

Oto ona:

„I N F O R M A C J A
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
w Hrubieszowie
o działaniach podejmowanych miedzy sesjami
od dnia 26.09.2006 rok do dnia 09.10.2006 rok

1. Przygotowywałem materiały na LII sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie zaplanowaną na dzień 10 października 2006 roku.
2. W dniu 6 października 2006 roku, wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Panem Markiem Kata, braliśmy udział w uroczystości 40 – lecia powstania szpitala w Hrubieszowie i nadania jemu imienia Świętej Jadwigi Królowej.
3. W dniach 5 i 6 października 2006 roku odbyły się posiedzenia stałych Komisji Rady:
– Komisja Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji,
– Komisja Zdrowia, Kultury Fizycznej, Pomocy Społecznej i Ochrony
Środowiska,
– Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta.

z upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej
Marek Kata”