Tytuł „Hrubieszowianina Roku 2011” dla ks. Tomasza Bazana

Do tytułu „Hrubieszowianina Roku 2011” zostały zgłoszone 3. kandydatury. Kapituła plebiscytu tytuł „Hrubieszowianina Roku 2011” przyznała ks. Tomaszowi Bazanowi. Nadanie tytułu odbędzie się 11 października 2012 r. w Sali Widowiskowej HDK.

Reklamy

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KAPITUŁY PLEBISCYTU „HRUBIESZOWIANIN ROKU” Z DNIA 22 CZERWCA 2012

Kapituła przeanalizowała wnioski zgłoszone przez stowarzyszenie „Unia” Hrubieszów, stowarzyszenie „Jestem” oraz Zespół Szkół nr 3 w Hrubieszowie. Zgłoszone zostały kandydatury pana Marcina Lebiedowicza, pana Krzysztofa Brudnowskiego oraz ks. Tomasza Bazana.

Po dogłębnej analizie i dyskusji tytuł „Hrubieszowianina Roku 2011” zostaje przyznany ks. Tomaszowi Bazanowi.

Wniosek o przyznanie tytułu „Hrubieszowianina Roku 2011” był poparty 700 osobową listą poparcia oraz zawierał obszerny opis działalności kandydata. Mimo tego, że ks. Tomasza Bazan nie był mieszkańcem Hrubieszowa w 2011 roku, to spuścizna po jego obecności w Hrubieszowie procentuje do dnia dzisiejszego.

Kapituła pragnie wyrazić ogromne uznanie i podziw dla wszystkich kandydatów za ich oddanie i pracę na rzecz dzieci i młodzieży naszego miasta. Jednocześnie składa podziękowania i wyraża wdzięczność w imieniu dzieci i młodzieży.

Oficjalne nadanie tytułu odbędzie się na uroczystej sesji Młodzieżowej Rady Miasta dnia 11 października 2012 r. o godzinie 18.00 w Sali Widowiskowej HDK.