Ubi Caritas dla księdza Andrzeja Puzona

Nagroda Ubi Caritas (dosłownie znaczy: „gdzie miłość”) przyznawana jest przez Caritas Polska za aktywność charytatywną i niesienie pomocy potrzebującym.

Reklamy


Od 2003 roku, nagrody i wyróżnienia „Ubi Caritas” przyznaje kapituła, złożona z pracowników Caritas, dziennikarzy i osób związanych z pracą charytatywną. Nagroda UBI CARITAS, to wyrażenie wdzięczności  tym wszystkim, którzy włączają się w jej działalność  i wyróżnienie tych niezwykłych ludzi codziennej pomocy.  

W  roku jubileuszu 25. lecia Caritas w Polsce, wśród wielu Polaków i ludzi wielkiego serca  nagrodę Ubi Caritas, za wrażliwość na potrzeby ubogich i czynny udział w dziełach charytatywnych, otrzymał  ksiądz prałat Andrzej Puzon.

Reklamy

Gala odbyła  się  10 października 2015 r. o godz. 11.00, w Teatrze Polskim w Warszawie przy ul. Kazimierza Karasia 2. Nagrody wręczał dyrektor Caritas Polska ks. Marian Subocz .

Uroczystość uświetnił  recital piosenek Czesława Niemena w wykonaniu Natalii Niemen.

Księże Prałacie, gratulujemy tego zaszczytnego wyróżnienia. Swoim zaangażowaniem i wielkim zapałem zarażaj  innych. Życzymy dużo sił i wytrwałości w niesieniu pomocy potrzebującym.Marta Słupna