Uczennice Kościuszki w etapie centralnym Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Uczennice Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie wzięły udział w etapie centralnym Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności w Warszawie.

Reklamy

 

W dniach 22 – 23 marca 2019 r. dwie uczennice klasy pierwszej Julia Bartko, Kinga Wróblewska oraz Aleksandra Olszak uczennica klasy drugiej wzięły udział w etapie centralnym Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności w Warszawie.

Tematem przewodnim olimpiady w roku 2018/2019 było „Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Polska niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ” Celem Olimpiady było propagowanie wiedzy w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, kreowanie postaw patriotycznych, krzewienie zrozumienia i tolerancji wobec drugiego człowieka.

Reklamy

Uczennice do etapu finałowego zostały wyłonione podczas wcześniejszych eliminacji okręgowych w Lublinie, w wyniku których znalazły się w gronie 10 najlepszych osób reprezentujących województwo lubelskie.

Olimpiada skierowana była przede wszystkim do uczniów obecnych klas maturalnych i tylko oni, według regulaminu, mogli wywalczyć indeksy na studia w zakresie bezpieczeństwa na wyższych uczelniach. Pozostali uczniowie z klas niematuralnych, zajmując wysokie pozycje w ogólnej klasyfikacji, otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Udział naszych uczennic w tym wydarzeniu pozwoliło im sprawdzić swoje siły i zebrać doświadczenie, aby w klasie maturalnej mogły powalczyć o indeks na wyższe uczelnie.

Dodatkowo w trakcie trwania olimpiady odbył się panel dyskusyjny pt. System Narodów Zjednoczonych – strażnik pokoju czy bierny obserwator starć mocarstw?

Głównymi prelegentami dyskusji byli:

– dr hab. Marek Madej Instytut Stosunków Międzynarodowych WNPiSM UW – moderator

– Mariola Ratschka p.o, Dyrektora Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie – wprowadzenie do dyskusji – Pokojowe przekształcanie świata

– dr hab. Piotr Wawrzyk Podsekretarz stanu ds. parlamentarnych, prawnych, traktatowych, konsularnych, Narodów Zjednoczonych i praw człowieka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP

– dr hab. Irena Rysińska – Instytut Stosunków Międzynarodowych WNPiSM UW

 

(info i fot. ZS nr 3)