Uczniowie Ośrodka Specjalnego w projekcie „Stajemy się lepsi”

Grupa 18 uczniów naszego Ośrodka uczestniczyła przez cały rok w projekcie systemowym „Stajemy się lepsi” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie w 2014 roku.

Reklamy


Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

4 grudnia odbyło się uroczyste zakończenie projektu, uświetnione koncertem oraz występem grupy tanecznej „Rytm” z naszej placówki.

Uczestnicy otrzymali zaświadczenia o uczestnictwie.

Zadania, w których uczestniczyli nasi uczniowie to: piknik integracyjny, wyjazdowy warsztat szkoleniowo-rehabilitacyjny oraz kursy zawodowe. W/w zadania były bardzo atrakcyjne dla naszych uczniów w których chętnie uczestniczyli.


Zdjęcia:

http://pzpswhrubieszow.pl/galeria/zdjecia/35907/nasi_uczniowie_w_projekcie_stajemy_sie_lepsi