Ukraiński gwiazdozbiór

Okazją do wizyty delegacji Powiatu Hrubieszowskiego we Włodzimierzu Wołyńskim, która miała miejsce w ostatnią sobotę było zaproszenie Włodzimiersko – Wołyńskiej Rady do udziału w Festiwalu Kultury „Ukraiński Gwiazdozbiór”.

Reklamy

W piękną słoneczną sobotę 1 października 2011 r. delegacja Powiatu Hrubieszowskiego pod przewodnictwem Wicestarosty Hrubieszowskiego Pana Leszka Czerwonki gościła w zaprzyjaźnionym mieście – Włodzimierzu Wołyńskim.

Okazją do wizyty było zaproszenie Włodzimiersko Wołyńskiej Rady do udziału w Festiwalu Kultury „Ukraiński Gwiazdozbiór”, którego głównym zamierzeniem jest rozpowszechnianie kultury słowiańskiej poprzez integrację przygranicznych regionów oraz pogłębienie wzajemnego zrozumienia kultur.

Festiwal ten ma długą i bogatą tradycję i jest wielkim świętem nie tylko dla mieszkańców Włodzimierza, o czym może świadczyć fakt, że udział w nim biorą również zespoły m.in. z Polski , Białorusi oraz państw byłej Jugosławii. Dodatkową atrakcję do festiwalu stanowi również jarmark produktów wiejskich oraz wystawa i sprzedaż wypieków pod piękną nazwą „Chlebowy korowaj – wrosły w kraju i z kraju”.

Stronę Polską w Festiwalu reprezentowały zespoły z samorządów partnerskich z miastem Włodzimierz Wołyński – powiatów: Kętrzyńskiego i Hrubieszowskiego.

Artystyczną reprezentację Powiatu Hrubieszowskiego stanowił zespół śpiewaczy „Kopyłowianie” z Kopyłowa, na którego występ złożyły się pieśni i przyśpiewki ludowe głównie o tematyce biesiadnej i weselnej.

Włodzimierska publiczność przyjęła występ zespołu z wielkim entuzjazmem, o czym mogą świadczyć gorące owacje i gromkie oklaski.

Po występie był jeszcze czas wolny na zwiedzanie Włodzimierza Wołyńskiego i krótkie zakupy.

Zdjęcia »

***

Tekst i foto:
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie