Ułatwienia w obowiązku meldunkowym

W myśl nowych przepisów nie musimy najpierw wymeldować się w jednym Urzędzie, aby w drugim móc się zameldować. Sprawy związane z obowiązkiem meldunkowym załatwimy w jednym Urzędzie, z chwilą zameldowania się w nowym miejscu.

Reklamy


Zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2012r., poz.1407) od dnia 31 grudnia 2012 r. wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego.

W związku z w/w przepisami nie musimy najpierw wymeldować się w jednym Urzędzie aby w drugim móc się zameldować. Sprawy związane z obowiązkiem meldunkowym załatwimy w jednym Urzędzie, z chwilą zameldowania się w nowym miejscu.


Ponadto:

–      wszelkie formalności meldunkowe w Urzędzie można dopełnić przez ustanowionego
pełnomocnika,

–      wydłużono termin na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni,

–      zniesiono  sankcje karne dla obywateli polskich i obywateli  UE,  za niedopełnienie obowiązku meldunkowego,

–      przy  dopełnianiu  obowiązku  meldunkowego  odstąpiono  od  konieczności  zgłaszania informacji o wykształceniu i obowiązku wojskowym.