Ulica Ciesielczuka – gdzie tu jest bezpieczeństwo dla pieszych?

Czytelnik lubiehrubie: Tak wygląda ul. Ciesielczuka… Niedokończony chodnik, a do tego brak ciągu komunikacyjnego przy dwóch posesjach.

Reklamy

 

Bezpieczeństwo dla pieszych jest tu zerowe. Ruch na tej ulicy wzrósł wielokrotnie.

Gdzie tu jest bezpieczeństwo dla pieszych???


Czytelnik lubiehrubie.pl


***


Od redakcji

Zgadzamy  się w pełni z opinią Czytelnika, że niedokończony remont ulicy Ciesielczuka nie gwarantuje wystarczającego bezpieczeństwo dla pieszych.

Temat ten był już jednak przez nas i czytelików poruszany w lipcu ubiegłego roku i otrzymaliśmy oświadczenie od zarządcy drogi, czyli Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, że proponowany termin dokończenia przebudowa chodnika to rok 2020.

 

A oto treść przekazanej nam w lipcu informacji:

Informacja dodatkowa w sprawie remontu chodnika przy ul. Ciesielczuka

W związku z artykułem z dnia 03.07.2018 r.,  zamieszczonym na portalu internetowym www.lubiehrubie.pl w sprawie remontu drogi i chodnika przy ul. Ciesielczuka informujemy, co następuje.

Nie ulega wątpliwości, że remont pozostałej części chodnika jest niezwykle ważny dla bezpieczeństwa i wygody mieszkańców powiatu hrubieszowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lokalnej osiedla Sławęcin.

Koszt całej inwestycji ul. Ciesielczuka wyniósł 465 813,30 zł., odcinek chodnika, który pozostał do remontu wynosi 196 m, a szacowny koszt tej inwestycji to około 100 tys. zł.

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie oraz Miasto Hrubieszów partycypują finansowo w remontach dróg położonych na terenie miasta, co jest przykładem owocnej współpracy oraz dobrą perspektywą na inwestycje w niedalekiej przyszłości.

Możemy Państwa zapewnić, że zostały podjęte rozmowy w kierunku dalszych etapów przebudowy chodnika przy ul. Ciesielczuka łączącego Sołectwo Sławęcin z centrum miasta, a proponowany termin realizacji zadania przez Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie to rok 2020.

 

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

 

 


 

Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Most na ulicy Ciesielczuka w remoncie

WIADOMOŚCI – Dodatkowa informacja Starostwa w sprawie remontu chodnika przy ul. Ciesielczuka

WIADOMOŚCI – Sprostowanie: Prawie robi różnicę – Sławęcin to nie najważniejsze miejsce w Hrubieszowie

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Ciesielczuka wyremontowana prawie cała – „prawie robi różnicę”

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Nowy asfalt na ulicy Ciesielczuka