Umiem odczytywać drogowskazy

Już dwa miesiące Stowarzyszenie „Mamy Siebie” z Hrubieszowa realizuje projekt „Umiem odczytywać drogowskazy”, który skierowany jest do osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

Reklamy

Zakłada on udzielanie porad, wskazówek, informacji pomocnych w rozwiązywaniu specyficznych dla tej grupy osób problemów, na jakie napotykają w codziennym życiu. Poradnictwo psychologiczne skierowane jest przede wszystkim dla osób, które przeżywają kryzysy rozwojowe lub trudności przystosowawcze.

W ramach poradnictwa skupiamy się przede wszystkim nad aktualnymi problemami, funkcjonowaniu w świecie zewnętrznym, głównie społecznym. W odróżnieniu od psychoterapii, która w dużej mierze koncentruje się na przeżyciach, emocjach, przekonaniach osoby w jej wewnętrznym świecie, poradnictwo psychologiczne polega na udzieleniu pomocy w zdefiniowaniu wyborów, które może dokonać, pokazaniu ich konsekwencji, natomiast samo działanie jest już wyłączną decyzją osoby niepełnosprawnej i/lub rodziny. 

Celem projektu jest pomoc w poprawie funkcjonowania psychospołecznego, podejmowaniu właściwych decyzji życiowych, radzenia sobie z aktualnymi problemami wynikającymi lub związanymi z niepełnosprawnością oraz ukierunkowanie ich na możliwość korzystania ze specjalistycznych form pomocy psychologicznej. Projekt dodatkowo nastawiony jest na zwiększenie motywacji do samodzielnego podejmowania decyzji życiowych prze osoby niepełnosprawne i/lub ich rodziny, zmniejszenie poczucia bezradności, zwiększenie pewności siebie przy podejmowaniu działań i planowaniu przyszłości, zwiększenie wiedzy. 

Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dofinansowane z Województwa Lubelskiego z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. 

 
 
Stowarzyszenie Mamy Siebie