29 września 2023

Urażony prezes

Dziś w Dzienniku Wschodnim pojawił się artykuł autorstwa Leszka Wójtowicza dotyczący postępowania, jakie prowadzi hrubieszowska prokuratura na wniosek prezesa Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, który poczuł się urażony komentarzami zamieszczonymi na lubiehrubie.

Reklamy

W ślad za Dziennikiem Wschodnim o sprawie informuje portal Wirtualna Polska.

Dziennik Wschodni >>

Reklamy

Wirtualna Polska >>

Przypomnę, że sprawa dotyczy komentarzy zamieszczonych pod artykułem:

Reklamy

Kolejny rok, kiedy to zalewany wodą jest cały blok… >>

który ukazał się na łamach lubiehrubie 12 sierpnia tego roku.

Nie będę się o sprawie rozpisywał – każdy może sobie opinię własną wyrobić.

Wspomnę jedynie, że karę można nałożyć za popełnione przestępstwo, a nie za zagwarantowane konstytucyjnie prawo do swobodnej wypowiedzi.

I dodam, że w takich przypadkach prokuratura nie może się sprawą nie zająć i zgodnie z prawem musi przeprowadzić postępowanie.