Uroczyste otwarcie Nowej

9 lutego w obecności licznie przybyłych gości dokonano uroczystego odbioru robót wykonanych w ramach programu INTERREG IIIA, polegających na przebudowie ul. Nowej w Hrubieszowie oraz budowie w tej ulicy kanalizacji sanitarnej.

Reklamy

Zadanie to było pierwszym wspólnym przedsięwzięciem powiatu i miasta, realizowanym ze środków Unii Europejskiej, a jego wymiernym efektem jest wybudowanie 2398,5 mb kanalizacji sanitarnej, do której przyłączyło się już 46 gospodarstw domowych, przebudowa ul. Nowej na długości 680 mb oraz budowa 1360 mb chodników i miejsc postojowych.

Koszt tego projektu, który wyniósł ponad 3 mln. zł., w 75 % został sfinansowany środkami Unii Europejskiej. Powiat i Miasto wyłożyły łącznie na realizację projektu 763 tys. zł.

Wykonawcą zadania było konsorcjum utworzone przez Rzeszowską „Inżynierię” i Hrubieszowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych.

Powiat realizuje już następny projekt w mieście Hrubieszowie, finansowany ze środków unijnych (przy wsparciu miasta). Dotyczy on przebudowy ul. Dwernickiego, leżącej w ciągu drogi powiatowej. Wartość tego zadania wyniesie ok. 3 mln. zł.

Tekst i zdjęcie
Zdzisław Kosakowski