Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze

W dniu 18 grudnia w Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie nastąpiło ogłoszenie wyników piątej edycji Konkursu plastycznego promującego rodzicielstwo zastępcze, skierowanego do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz gimnazjów powiatu hrubieszowskiego.

Reklamy

 

W celu realizacji zadań powiatu określonych ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat hrubieszowski realizuje „Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Hrubieszowskim na lata 2015 – 2017.” Jednym z zasadniczych celów Programu jest promowanie idei rodzicielstwa zastępczego, czemu służyć ma m.in. coroczne organizowanie konkursu plastycznego na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze.

W dniu dzisiejszym nastąpiło ogłoszenie wyników piątej edycji Konkursu skierowanego do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz gimnazjów powiatu hrubieszowskiego.  Po raz pierwszy przeprowadziliśmy Konkurs w roku 2011.  

Reklamy

Organizatorem Konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie. Konkurs objął swoim patronatem Pan Józef Kuropatwa – Starosta Hrubieszowski. Zasadniczym celem konkursu jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego, a plakaty mają budować pozytywny wizerunek opieki zastępczej i tworzyć przychylny klimat wokół rodzicielstwa zastępczego.

Rodzinna piecza zastępcza jest formą zapewnienia opieki i wychowania dziecku pozbawionemu właściwej opieki rodzicielskiej. Jest to okresowa forma opieki nad dzieckiem. W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich. W naszym powiecie funkcjonuje obecnie 62 rodziny zastępcze, które mają pod opieką łącznie 85 dzieci.

Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej oraz uczniowie gimnazjum.

Dnia 3 grudnia 2015 r. jury konkursowe w składzie:

– Pan Jerzy Czerw, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie – przewodniczący Jury,

– Pan Andrzej Marut, plastyk,  Hrubieszowski Dom Kultury,

– Pani Monika Bojarczuk-Białek, starszy specjalista pracy z rodziną PCPR Hrubieszów – sekretarz jury

wyłoniło laureatów w poszczególnych kategoriach.

 

W kategorii klasy IV – VI szkoły podstawowej jury przyznało trzy równorzędne wyróżnienia:

–        Dominika Głuch – Szkoła Podstawowa im. B. Prusa, Samorządowy Zespół Szkół w Mirczu,

–        Paulina Padejasek – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Hulczu,

–        Patrycja Kwiatkowska – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Hulczu.

W kategorii klasy I – III gimnazjum jury przyznało nagrody i wyróżnienia:

–        dwa równorzędne drugie miejsca: Małgorzata Bojarska – Gimnazjum Publiczne w Horodle,

oraz Konrad Bielecki – Gimnazjum w Zespole Szkół w Hulczu,

–        trzecie miejsce: Aleksandra Kot – Gimnazjum, Samorządowy Zespół Szkół w Mirczu,

–        dwa równorzędne wyróżnienia: Dawid Rogala – Gimnazjum w Zespole Szkół w Hulczu,

oraz Weronika Kornas – Gimnazjum, Samorządowy Zespół Szkół w Mirczu.

 

W ramach promocji rodzicielstwa zastępczego został wydany kalendarz na 2016 rok, w którym umieszczono 6 najwyżej nagrodzonych prac.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację Konkursu oraz gratulujemy laureatom.