Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół nr 1

Mija kolejny rok szkolny wytężonej pracy dydaktyczno – wychowawczej, który obfitował w szereg ciekawych działań. Za nami praktyki zagraniczne, różnorodne konkursy, inicjatywy społeczne i artystyczne, wycieczki oraz spotkania z ciekawymi ludźmi.

Reklamy

 

Wszystkie nasze działania mają pomóc w przyswajaniu wiedzy i kształceniu umiejętności niezbędnych podczas egzaminów maturalnych oraz kwalifikacji, rozwijają zainteresowania młodzieży i urozmaicają zajęcia szkolne. 

22 czerwca 20018 roku świadectwa z rąk swoich wychowawców odebrali uczniowie naszej szkoły.

Zawsze staramy się nagradzać tych najlepszych. Blisko 50-ciu uczniów otrzymało nagrody książkowe – m.in.: za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, pracę na rzecz szkoły, środowiska, bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi, pracę w agendach szkolnych czy czytelnictwo. Statuetkami zostali uhonorowani młodzi sportowcy.

Warto dodać, że najwyższą średnią ocen w naszej szkole uzyskał Adam Amerla – uczeń klasy Itd (technik informatyk).

Wyróżnienia i nagrody, w asyście wychowawców, wręczył Pan Marek Kozielewicz – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie. Część rodziców otrzymała także listy gratulacyjne za wzorowe wychowywanie swoich dzieci, które to uczęszczają do naszej szkoły.

Dodatkowo, uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego uczestniczyli w praktykach zagranicznych odebrali Certyfikaty potwierdzające realizację ich założeń. Wręczyli je Pan Tomasz Bratek – Dyrektor programu Erasmus+ wraz z Dyrektorem szkoły.

Całej społeczności szkolnej życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego! 

 

Daniel Buchowiecki / Foto: Maciej Wyżyn

źródło: ZS nr 1