Uroczystość pogrzebowa Żołnierzy Września 1939

Hrubieszów

30 kwietnia 2009 roku na cmentarzu rzymsko – katolickim odbyła się uroczystość pogrzebowa Żołnierzy Września 1939 r. Patronat nad uroczystością objęła Pani Genowefa Tokarska – Wojewoda Lubelski.

Reklamy

Msza święta celebrowana była przez BISKUPA POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO gen. dyw. prof. dr hab. TADEUSZA PŁOSKIEGO. Uroczystość uświetniła Kompania Honorowa z Jednostki Wojskowej 3391 z Zamościa oraz Orkiestra Garnizonowa z Lublina.

Prezydent Rzeczpospolitej Polski Lech Kaczyński przysłał list, który został odczytany przez Posła Wojciecha Żukowskiego.

Na uroczystość pogrzebową przybyły rodziny ofiar: syn Zenon Labrzycki z rodziną z Puszczykowa, Andrzej Ryszard Grzywacz z żoną z Warszawy oraz Wójt Gminy Nieborów Andrzej Werle z Przewodniczącym Rady Gminy Tadeuszem Kozioł. Dyrektor Teresa Multan ze Szkoły Podstawowej w Bednarach z młodzieżą oraz Dyrektor Elżbieta Skoneczna z I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu.

W uroczystości wzięli udział:
Posłowie Wojciech Żukowski, Sławomir Zawiślak, przedstawiciel senatora Jerzego Chróścikowskiego, Naczelnik Wydziału Krajowego Pamięci Walki i Męczeństwa Adam Siwek, Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów Waldemar Podsiadły, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Arkadiusz Bartkowski, V-ce Kurator Oświaty Anna Dudek – Janiszewska, Aleksander Świeżawski, Dowódca 3 Brygady Zmechanizowanej Legionów w Lublinie Mirosław Ziehlke, w imieniu Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha Pan mjr Artur Frączek, Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie płk Marian Pogoda, porucznik Jacek Otręba z Jednostki Wojskowej 3391 w Zamościu, Tamburmajor chor. Andrzej Zaremba, Dowódca II Pułku Rozpoznawczego im. mjr H. Dobrzańskiego w Hrubieszowie płk Piotr Oleszczak, Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie ppłk mgr Andrzej Klaudel, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Hrubieszowie podinspektor mgr Adam Gronkiewicz, Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Hrubieszowie Piotr Kierepka, Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Kryłowie Marek Wrona, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie Sławomir Marciniuk, Dyrektor SP ZOZ Hrubieszów Tadeusz Garaj, Kierownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Hrubieszowie Franciszek Jakubczuk, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Hrubieszowie Stanisław Gil, Dyrektor Muzeum im. Ks. St. Staszica Barbara Wlizło, Prezes Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego Jerzy Krzyżewski, Dyrektor Hrubieszowskiego Domu Kultury Emilia Feliksiak, Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mirczu Adam Tokarczyk, Kierownik Posterunku Policji w Mirczu Karol Kuruś , Dyrektor Banku Spółdzielczego o/Mircze Wiesław Demusiak, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Kryłowa i Okolic Henryk Żurawski, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu Marianna Sobczuk, Ewa Prusicka – Kołcon, Dyrektorzy oraz młodzież szkolna z terenu Gminy Mircze.

We mszy świętej wzięli udział: ks. ppłk Bogusław Romankiewicz, ks. Stefan Kuk, ks. Mieczysław Filip, ks. Marian Oszust, ks. dr Krzysztof Kłos, ks. Witold Mikulski, ks. dziekan Andrzej Puzon, ks. dziekan prałat Kazimierz Gawlik. W uroczystości również wzięli udział: Starosta Powiatu hrubieszowskiego Józef Kuropatwa z Przewodniczącym Rady Powiatu Andrzejem Barczukiem, Wójt Gminy Uchanie Maria Gumieniak, Wójt Gminy Dołhobyczów Józef Demendecki, Burmistrz Miasta Hrubieszowa Zbigniew Dolecki z Przewodnicząca Rady Miasta Hrubieszowa Grażyną Temporowicz, Burmistrz Miasta i Gminy Tyszowce Mariusz Zając, Wójt Gminy Skierbieszów Mieczysław Bartoń, Wójt Gminy Tomaszów Lubelski Antoni Wawryca, Wójt Gminy Komarów Wiesława Sieńkowska, Sekretarz Gminy Hrubieszów Tomasz Zając.

W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Okręg Zamość, Koło Rejonowe Mircze, Związek Kombatantów i Osób Represjonowanych Ziemi zamojskiej. Koło Gminne w Mirczu, Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych i Więzień Obozów Koncentracyjnych. Koło Terenowe Dzieci Zamojszczyzny, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych .Koło Gminne z Tyszowiec, Światowy Związek Żołnierzy AK. Koło Rejonowe z Telatyna, ŚZŻAK Koło Rejonowe w Uchaniach, ZKRPibWP Koło Gminne w Uchaniach, Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więźniów i Obozów Koncentracyjnych okręgu Zamość oraz koło gminne w Grabowcu, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Zamość oraz Koła Gminnego w Grabowcu, Związek Żołnierzy Armii Krajowej z Trzeszczan, Związek Kombatantów i Byłych Więźniów RP z Trzeszczan, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Okręgowy w Lublinie, Szkoły Podstawowej w Bednarach, I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu, Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa z Mirczu, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika z Wiszniowa, Szkoła Podstawowa w Małkowie Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Małków, Kol. Małków, Górka, Kol. Kryłów, Gimnazjum w Mirczu im. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich Publiczne Gimnazjum w Kryłowie, Zarząd Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Mirczu, Ochotnicza Straż Pożarna z Mircza, Ochotnicza Straż Pożarna z Wiszniowa, Ochotnicza Straż Pożarna ze Starej Wsi, Zarząd Gminny PSL z Mircza.

Wójt Gminy Mircze mgr Lech Szopiński wręczył synowi Jana Labrzyckiego Zenonowi Labrzyckiemu pocisk znaleziony przy szczątkach jego ojca, a Andrzejowi Grzywaczowi 2 guziki z płaszcza znalezione przy szczątkach sanitariuszki Ireny Grzywacz.

Rada Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa z Warszawy reprezentowana przez Naczelnika Wydziału Krajowego Adama Siwka oraz Wójt Gminy Mircze Lech Szopiński powierzyli w opiekę Kwaterę Żołnierzy pomordowanych 24 września 1939 roku w Miętkiem podczas bitwy z oddziałami armii sowieckiej Samorządowi Uczniowskiemu, Gronu Pedagogicznemu i Dyrekcji Gimnazjum im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Mirczu.

Słowami:
DROGA MŁODZIEŻY !

Powierzam Wam w opiekę mogiłę tych, którzy polegli za wolność Ojczyzny. Niech bohaterstwo i heroizm ich walki będzie dla Was przykładem poświęcenia i patriotyzmu. Pamiętajcie, że winniśmy oddać im cześć. Dbajcie, aby nie zginęła pamięć o tych którym zawdzięczamy życie w wolnym kraju.

W uroczystości wzięło udział ok. 2000 osób

tekst i foto
UG Mircze

zdjęcia >>

Hrubieszow LubieHrubie 2009