Uroczystości Jubileuszowe w ZSM nr 2 w Hrubieszowie

Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie, to jedna z najstarszych szkół w mieście. Została ona utworzona w 1934 r. na bazie Powszechnej Szkoły Żeńskiej i która rozpoczęła pracę w nowo wybudowanym budynku, dlatego w bieżącym – 2014 roku obchodziła swój zaszczytny jubileusz 80-lecia, który zbiegł się z rocznicą 15-lecia Gimnazjum nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wchodzącego w skład ZSM nr 2 oraz 10-lecia szkolnej sali sportowej.

Reklamy

 

Przeżyte chwile nie giną.

Nie wiemy nigdy, kiedy wypłyną z dalekiej przeszłości,

Reklamy

by nałożyć się na to, co przeżywamy obecnie.

Larysa Mitzner

 

Uroczystości rozpoczęły się 14 października 2014 roku o godzinie 800 mszą świętą w Kościele MBNP w Hrubieszowie, którą odprawił ks. Prałat Andrzej Puzon, następnie rocznice celebrowano w murach zacnej jubilatki, która tego dnia zgromadziła wielu znamienitych gości: przedstawicieli władz oświatowych, samorządowych oraz reprezentantów hrubieszowskich instytucji, byłych dyrektorów i wicedyrektorów szkoły, emerytowanych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych placówki, rodziców uczniów oraz oczywiście całą społeczność szkolną.

Obchody święta rozpoczął dyrektor Andrzej Jurczyński od powitania dostojnych gości, którzy licznie zabierali głos, gratulując znamienitego jubileuszu i dołączając z tej okazji pamiątkowe upominki.

Następnie prowadzący uroczystość, zapraszając „na wycieczkę do krainy historii szkoły”, przekazał głos gimnazjalistom, którzy zapoznali zebranych z ciekawymi i bogatymi dziejami jubilatki, a ich wypowiedzi sugestywnie ilustrowały efekty dźwiękowe oraz prezentacja multimedialna opracowana głównie na podstawie archiwalnych materiałów zgromadzonychm.in. w licznych i wiekowych kronikach szkolnych.

W swojej przemowie wstępnej dyrektor podkreślił, iż: w szkole zawsze jednak najważniejszy był i jest uczeń. Nauczyciel jest duszą szkoły, a uczeń jej dumą, dlatego swoje umiejętności wokalne i taneczne na szkolnej, tego dnia pięknie i bardzo oryginalnie udekorowanej scenie zaprezentowali obecni uczniowie, wywołując uśmiech zadowolenia na twarzach zgromadzonych.

14 października to także Dzień Edukacji Narodowej, dlatego z tej okazji poinformowano, którzy nauczyciele i inni pracownicy szkoły otrzymali nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy, po czym w ramach niespodzianki podziwiano aktorskie umiejętności dwóch nauczycielek, które w zabawny sposób zaprezentowały inscenizację wiersza ks. Jana Twardowskiego pt. W klasie.

O zacnym jubileuszu swojej dawnej szkoły nie zapomnieli także jej absolwenci. Na zaproszenie „kolegi” z zespołu, a jednocześnie nauczyciela ZSM nr 2 – p. Marcina Mroza uświetnili obchody rocznicy występami muzycznymi: absolwentka roku szkolnego 2003/2004 – Magda Burda, zespół Zorba`s Band (absolwenci rocznika 2006/2007) oraz grupa Strych(Jakub Skierski – absolwent roku 2004/2005). Zaprezentowana muzyka porwała do tańca nie tylko uczniów, nauczycieli, ale i zgromadzonych gości.

Uroczystości zakończyły podziękowania oraz oglądanie interesującej wystawy poświęconej historii i sukcesom naszej szkoły wyeksponowanej na korytarzach szkolnych, a także wspomnieniowe rozmowy przy filiżance kawy i cieście ufundowanym na tę uroczystość przez rodziców uczniów.

Z tak szczególnej okazji nie można nie pamiętać o zmarłych pracownikach szkoły, dlatego dnia 16 października 2014 roku grupa młodzieży gimnazjalnej z klasy II b pod opieką p. Heleny Nieradko udała się na cmentarz, by oddać należyty hołd tym, którzy odeszli, a dzięki swojej pracy trwale wpisali się w historię jubilatki.

 

Uroczystość jubileuszowa nie miałaby tak godnej oprawy i sprawnego przebiegu gdyby nie osoby szczególnie zaangażowane w jej organizację, dlatego podziękowania chcielibyśmy przekazać:

 • Władzom miasta i Radzie Rodziców za wsparcie finansowe;
 • Pani Annie Olejarz i Pani Beacie Drewnik oraz Panu Marcinowi Mrozowi –koordynatorom całości działań związanych z przygotowaniem i przebiegiem uroczystości;
 • Pani Helenie Nieradko przygotowującej wystawę historii szkoły i zajmującej się logistyką;
 • Pani Agnieszce Ślażyńskiej i Pani Jolancie Jurczyńskiej oraz przede wszystkim Pani Bogusławie Hrycaj za koncepcje plastyczne i dekoracje;
 • Pani Beacie Lichoń – Fabrowskiej za oprawę muzyczną oraz Paniom Katarzynie Beń Marcie Piątkowskiej – Mazurek za przygotowanie najmłodszych uczniów do występu;
 • Panu Markowi Kitlińskiemu i Panu Włodzimierzowi Piątkowskiemu za cenne wskazówki, pomoc oraz wsparcie;
 • Pani Annie Nai oraz wszystkim pracownikom obsługi czynnie zaangażowanym w przygotowanie jubileuszu, a w szczególności Panu Mirosławowi Krochmalowi i PanuRyszardowi Repeciowi;
 • Pani Alicji Borkowskiej Dyrektorce Zespołu Szkół nr 2 oraz Pani Emilii FeliksiakDyrektorce HDK i Panu Adamowi Szczypkowi za wypożyczenie niezbędnego sprzętu na dzisiejszą uroczystość;
 • Panu Krzysztofowi Zawiszy za pomoc w nagłośnieniu oraz Pani Barbarze Smal;
 • Szkolnemu kołu muzycznemu Pani Beaty LichońFabrowskiej, tanecznej grupie klas III SP Pani Katarzyny Beń i Pani Marty Piątkowskiej Mazurek, naszym milusińskim z klasy I d –Zosi. Dędze i Marcelowi Wiśniewskiemu;
 • Pani Beacie Krawczuk i Pani Katarzynie Bańkowskiej za recytację wiersza;
 • Artystom – absolwentom, którzy swoją muzyką uświetnili obchody jubileuszu: PaniMagdalenie Burdzie, Panu Marcinowi Mrozowi, Panu Mateuszowi Sołtysiakowi, Panu Tomaszowi Ciesielczukowi, Panu Michałowi Kubiakowi, Księdzu Arturowi Prażakowi, Panu Jakubowi Skierskiemu, Panu Bartłomiejowi Majewskiemu, Panu Radosławowi Szkudzińskiemu, Panu Markowi Kurysowi;
 • Panu Krzysztofowi Dąbrowskiemu za przygotowanie wystawy dotyczącej historii sportu i czynne zaangażowanie w przygotowywaniu jubileuszu;
 • Rodzicom naszych uczniów Pani Sylwii Wachnie, Pani Katarzynie Kostrubiec, PaniAnnie Lipian, Pani Małgorzacie Szymko, Pani Małgorzacie Rydel, Pani Annie Mączce, Pani Lidii Wójcik, Pani Dorocie Miazdze, Pani Renacie Panasiewicz, PaniAlicji Wic, Pani Marcie Pietrynie, Pani Katarzynie Pawelczyk, Pani Agnieszce Strzeleckiej, Pani Kindze Wawrusiewicz, Pani Joannie Szumiacie, Pani Zofii Ciesielczuk, Pani Joannie Szumiacie, Pani Kindze Wawrusiewicz za ufundowanie ciasta na uroczystość;
 • Portalowi lubiehrubie za informacje o naszych Jubileuszach;
 • Komitetowi Organizacyjnemu: Panu dyr. Andrzejowi Jurczyńskiemu, PaniBeacie Drewnik, Pani Annie Nai, Pani Helenie Nieradko, Pani Annie Olejarz, PaniMarcie Piątkowskiej – Mazurek, Panu Arturowi Dąbrowskiemu, Panu Markowi Kitlińskiemu, Panu Marcinowi Mrozowi, Panu Włodzimierzowi Piątkowskiemu,Panu Jerzemu Tudrynowi.Tekst: ZSM nr 2 w Hrubieszowie