Uwaga!!!

Hrubieszów W pełni popieramy stanowisko ogólnokrajowych organizacji środowisk bibliotekarskich i informacji naukowej oraz związków zawodowych z dnia 18 listopada 2009 r. wyrażające stanowczy protest przeciwko nowelizacji zapisów ustawowych i wprowadzeniu likwidacji zakazu łączenia bibliotek publicznych z innymi instytucjami i bibliotekami szkolnymi.

Reklamy

***

Uwaga! Wymagana pełna mobilizacja. Proszę zmobilizować jak najwięcej bibliotek w Waszym regionie. W dniu 15 grudnia rano wszyscy wysyłają do MKiDN e-mail na adresy:

minister@mkidn.gov.pl;
podsekretarzstanu.merta@mkidn.gov.pl,
rzecznik@mkidn.gov.pl;

o następującej treści:

W pełni popieramy stanowisko ogólnokrajowych organizacji środowisk bibliotekarskich i informacji naukowej oraz związków zawodowych z dnia 18 listopada 2009 r. wyrażające stanowczy protest przeciwko nowelizacji zapisów ustawowych i wprowadzeniu likwidacji zakazu łączenia bibliotek publicznych z innymi instytucjami i bibliotekami szkolnymi.

I tu podpis imienny.

Ważne jest to, żeby ogarnąć w jednym czasie całą Polskę. To ma być manifestacja siły polskich bibliotek. Po raz pierwszy należy uświadomić władzy masowy opór środowiska bibliotekarskiego przeciwko groźbie zaprzepaszczenia kilkudziesięcioletniego dorobku bibliotek polskich. Email musi być wysłany rano w dniu 15 grudnia tego samego dnia. Proszę porozumieć się z innymi bibliotekami i organizacjami bibliotekarskimi w Waszym regionie. Proszę o przesyłanie informacji bieżących o odbiorze akcji protestacyjnej w innych bibliotekach. W przypadku braku reakcji władzy, eskalacja protestu będzie postępować. Z protestami mogą występować Wasi czytelnicy i zaprzyjaźnione organizacje, którym los bibliotek leży na sercu.

(-) Jan Krajewski
Prezes Polskiego Związku Bibliotek

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009