V Międzyszkolny Konkurs o Bolesławie Prusie rozstrzygnięty

W dniu 26 maja 2014 roku w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 w Hrubieszowie odbył się V Konkurs o Bolesławie Prusie pod hasłem „Życie i twórczość Bolesława Prusa” zorganizowany przez Stowarzyszenie Edukacyjne RAZEM i Burmistrza Miasta w Hrubieszowie. Współorganizatorem był Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie.

Reklamy


V Międzyszkolny Konkurs o Bolesławie Prusie pod hasłem

Życie i twórczość Bolesława Prusa”

 

W V konkursie udział wzięło dwie drużyny;jedna reprezentująca Szkołę Podstawową Nr 1 w Hrubieszowie pod kierunkiem pani Ewy Bohonos,Moniki Korneluk i Joanny Filipowicz,druga reprezentująca Szkołę Podstawową w Moniatyczach pod kierunkiem pani Anny Urbaniak.

Konkurs składał się z dwóch etapów, gdzie najpierw trzeba było rozwiązać test składający się z 24 pytań, a następnie w oparciu o przygotowaną scenkę ilustrującą epokę lub postać z utworów Bolesława Prusa uczniowie ze szkół przedstawili prezentacje.

Trzecia część obejmowała projekcję multimedialną.

Wszystkie drużyny wykazały się dużą wiedzą oraz pomysłowością w przedstawieniu postaci z twórczości wielkiego pisarza, który urodził się w Hrubieszowie. Wszystkie scenki odzwierciedliły miniony czas, a jedna w nowatorski sposób przedstawiała współczesną jego wersję.

 

I. Szkołę Podstawową Nr 1 w Hrubieszowie reprezentowali:

I test:

Klaudia Koszałko 16 pkt.

Iga Kowalska 17 pkt.

Oliwia Jaworska 23 pkt.

Alicja Miścior 21 pkt.

Stanisław Adamowicz 20 pkt.

II scenka i prezentacja:

Paulina Wór

Julia Naja

Adam Skwarek

Mikołaj Ślażyński

Julia Świeca

Aleksandra Mięczak

Piotr Kowalewski

Opiekun: Ewa Bohonos,Moniki Korneluk i Joanna Filipowicz

 

II. Szkołę Podstawowa w Moniatyczach reprezentowali:

 

I test:

Kamil Urbaniak 18 pkt.

Anita Frankiewicz 18 pkt.

Angelika Łazorczyk 14 pkt.

Patrycja Jastrzębska 20 pkt.

Paweł Łopocki 19 pkt.

II scenka i prezentacja mulimedialna:

Klaudia Brzeska

Justyna Tarłowska

Jagoda Kraczuk

Amelia Owsik

Alicja Waszyńska

Opiekun: Anna Urbaniak

 

 

W I etapie za test poszczególne drużyny zgromadziły:

1. SP Nr 1 w Hrubieszowie – 97 pkt

2. SP w Moniatyczach – 89 pkt

 

 

W II etapie za scenkę poszczególne drużyny zgromadziły:

1. SP Nr1 w Hrubieszowie – 58 pkt

2. SP w Moniatyczach – 48 pkt

 

 

W III etapie za projekcję poszczególne drużyny zgromadziły:

SP w Moniatyczach – 49 pkt

SP Nr1 w Hrubieszowie – 50 pkt


co w łącznej punktacji pozwoliło uzyskać następującą ilość punktów i zająć miejsce:

SP Nr 1 w Hrubieszowie – 204 pkt i zająć I miejsce drużynowo,

SP w Moniatyczach – 187 pkt i zająć II miejsce drużynowo,

 

 

Indywidualnie miejsca premiowane zajęli:

1. Oliwia Jaworska I miejsce,

2. Alicja Miścior II miejsce-(po dogrywce),

3. Stanisław Adamowicz III miejsce-(po dogrywce),

4. Patrycja Jastrzębska IV miejsce-(po dogrywce),

5. Paweł Łopocki miejsce ,

 

 

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział indywidualny i drużynowo oraz nagrody i puchary ufundowane przez Organizatorów w dniu 26.05.2014 roku o godz.12,00 na uroczystym podsumowaniu, które odbędzie się w ZSM nr 1 w Hrubieszowie.

 

Członkowie komisji:

Elżbieta Telega-Niemczyk (Urząd Miasta w Hrubieszowie) – członek

Aleksandra Kopczyńska (Biblioteka Pedagogiczna w Hrubieszowie) – członek

Joanna Błaszczak (HDK w Hrubieszowie) – członek

Jolanta Janiec (Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie) – członek

Tomasz Wojciech Antoniuk (Stowarzyszenie Edukacyjne „RAZEM” w Hrubieszowie) – przewodniczący

 

Organizatorzy składają podziękowania panu Andrzejowie Pachli, dyrektorowi Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 w Hrubieszowie, za udostępnienie sali korekcyjnej i przygotowanie słodkiego poczęstunku dla dzieci. Dzięki temu dzieci miały siły do wytężonej pracy umysłowej i mogły się zmagać z trudną wiedzą rozwiązując test i dokonując prezentacji.

Dziękujemy również wszystkim nauczycielom języka polskiego, historii i bibliotekarzom za przygotowanie drużyn, a dzieciom za wspaniałą wiedzy i przyjęcie zaproszenia do udziału w V Konkursie o Bolesławie Prusie pod hasłem „Życie i twórczość Bolesława Prusa”, którzy przybyli do nas z Moniatycz i gospodarzy z ZSM Nr 1 w Hrubieszowie.

Piąta edycja konkursu cechowała się dużym zainteresowaniem i wysokim poziomem wiedzy z oprawą artystyczną. Na uwagę zasługuje pomysłowość i wyobraźnia w przedstawianiu postaci z utworów Bolesława Prusa, zdolności aktorskie, staranne wykonania i podobieństwo kostiumów z tamtej epoki, nieszablonowe prezentacje. Konkurs przebiegał w koleżeńskiej i sympatycznej atmosferze.

Organizatorzy składają również podziękowania wszystkim osobom, które podjęły się pracy w jury i oceny wysiłku dzieci przybyłych na konkurs. Dziękujemy pani Aleksandrze Kopczyńskiej, Joannie Błaszczak i Tomaszowi Wojciechowi Antoniukowi.

To piękne, że jest wielu, którzy czczą pamięć wielkiego pisarza, społecznika, patrioty, przedstawiciela realizmu, zapalonego cyklisty, bohatera narodowego, podróżnika, piewcy polskości, który urodził się w naszym rodzinny mieście Hrubieszowie.

Grawerki na puchary ufundował Burmistrza Miasta Hrubieszowa, zaś puchary i dyplomy ufundowało Stowarzyszenie Edukacyjne RAZEM w Hrubieszowie.

 

ORGANIZATORZY